W październiku 2019 roku do UOKiK wpłynął wniosek o zgodę na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę. W styczniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po dokładnym zbadaniu rynku,  nie zgodził się na transakcję. Uznał, że byłaby niekorzystna dla słuchaczy i reklamodawców. Według UOKiK , w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych.

Czytaj: UOKiK blokuje przejęcie Eurozet przez Agorę>>

Nie dla duopolu na rynku radiowym

 Agora stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się głównie działalnością prasową, wydawniczą i radiową (główne stacje to TOK FM, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio), a także sprzedażą reklam.  Z kolei Eurozet m.in. produkuje i nadaje programy radiowe (główne stacje to Radio ZET, Meloradio, Antyradio, Radio Plus, Chili ZET), sprzedaje czas reklamowy, a także zarządza serwisami internetowymi. Działalność obu grup kapitałowych pokrywa się przede wszystkim w zakresie nadawania programów radiowych, sprzedaży czasu reklamowego oraz pośrednictwa w sprzedaży czasu reklamowego w radiu. I zdaniem prezesa UOKiK, transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udział w rynku. Dlatego nie zgodził się na koncentrację.

 Przejęcie nie ograniczy konkurencji

- W opinii Spółki, popartej dołączonymi do odwołania opiniami ekspertów z dziedziny ekonomii, prawa konkurencji oraz rynku radiowego, wydana przez Prezesa UOKiK decyzja budzi poważne zastrzeżenia co do merytorycznej poprawności, w związku z czym Spółka wnosi o jej zmianę poprzez wydanie decyzji w przedmiocie zgody na koncentrację Agora i Eurozet - czytamy w komunikacie Agory.

Agora przywołuje analizy ekonomiczne, według których koncentracja nie doprowadzi do istotnego naruszenia konkurencji. W złożonym odwołaniu spółka wnioskuje o wydanie przez sąd wyroku reformatoryjnego, który zezwoli na dokonanie koncentracji bez jakichkolwiek dalszych warunków.

Czytaj: UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen>>