Z opublikowanego w piątek wieczorem rozporządzenia wynika, że od soboty, 7 listopada, do 29 listopada w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ograniczony jest handel detaliczny.

Zakaz nie dotyczy punktów, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

 • żywności,
 • produktów kosmetyczne, ale innych niż  przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 • artykułów toaletowych,
 • środków czystości,
 • produktów leczniczych, w tym przez apteki lub punkty apteczne,
 • wyrobów medycznych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • gazet lub książek,
 • artykułów budowlanych, lub artykułów remontowych,
 • artykułów dla zwierząt domowych,
 • usług telekomunikacyjnych,
 • części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,
 • paliw.

 


Zakaz dla sprzedaży usług

Ograniczenia dotykają prowadzenia działalności usługowej w galeriach handlowych. Zakaz nie obejmie jednak punktów, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:

 • związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),
 • optycznych,
 • medycznych,
 • bankowych,
 • pocztowych,
 • ubezpieczeniowych,
 • naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek,
 • myjni samochodowych,       
 • ślusarskich,
 • szewskich,
 • krawieckich,
 • pralniczych,
 • gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności.

Zakazane są także prowadzenie handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.

Zobacz również: Policja i wojsko będzie mogło jeździć busami z kompletem pasażerów >>

Wyłączenie z zakazu zgromadzeń

Z rozporządzenia wynika dodatkowo, że rząd z zakazu zgromadzeń wyłącza kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także organizowanie szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Hotele tylko dla podróżujących służbowo

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem od 7 do 29 listopada hotele będą dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej lub w podróży związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej; osób wykonujących zawód medyczny (w związku z tzw. Hotelem dla medyka) oraz dla pacjentów i ich opiekunów; osób będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego. Ograniczenie nie dotyczy hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych.

Zgodnie z rozporządzeniem od 7 do 29 listopada zamknięte będą placówki kultury: teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne.

Więcej: Od soboty Polska bez imprez artystycznych >>