Takie zasady określa opublikowane w piątek wieczorem rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które dopiero co było zmienione rozporządzeniem z 2 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 1931).

Dodany do niego ust. 2d do par. 26 wyłącza stosowanie dopiero co wprowadzonego rozporządzeniem z 2 listopada (obowiązującym od 3 listopada br.) obostrzenia w postaci przewożenia pasażerów w liczbie nie większej niż wynosi połowa miejsc siedzących w  pojazdach samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z  kierowcą.

Czytaj również: Niejasny przepis - ilu pracowników można przewieźć busem?

Zgodnie z najnowszą wersją, ograniczenie to (zapisane w par. 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 9 października) nie dotyczy pojazdów samochodowych:

  1. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego;
  2. którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;
  3. którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów.

 

W tym samym rozporządzeniu dodano do par. 6 obowiązującego rozporządzenia nowy ust. 13a, na podstawie którego do 29 listopada 2020 r. zakazane zostało organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze.

Rozporządzenie wchodzi w życie 7 listopada 2020 r.