Po kilku  miesiącach od opublikowania przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) nowych wytycznych w sprawie outsourcingu, swoje stanowisko w tym temacie przedstawiła Komisja Nadzoru Finansowego.

Zdaniem Aleksandry Bańkowskiej, adwokata z PwC Legal Polska, wyznaczy ono na najbliższe lata zasady korzystania przez banki, ale też firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i pieniądza elektronicznego z usług podmiotów trzecich. Jan Byrski, adwokat i partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, zwraca jednak uwagę na ważny szczegół. - KNF wskazała, że bezpośrednimi adresatami stanowiska są banki, a w stosunku do instytucji płatniczych pożądane jest,  aby uwzględniły go zakresie, w którym może ich dotyczyć. KNF jednak nie wspomina, np. o małych instytucjach płatniczych (MIP) czy biur usług płatniczych (BUP) - zauważa.

Czytaj w LEX: Nowe zasady outsourcingu dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA. Nowe technologie a podejście regulatorów >>

Więcej czasu, to dwa wdrożenia

Przede wszystkim jednak polski sektor dostał więcej czasu na dostosowanie się do europejskich standardów – nie musi tego robić do końca września, może do 30 czerwca 2020 r. To oznacza, że ma nieco ponad dziewięć miesięcy więcej niż banki w innych krajach. Aleksandra Bańkowska uważa, że to dobrze. - Jest to niezbędne, bo wdrożenie wytycznych w terminie wymaganym przez EBA było po prostu niewykonalne – ocenia Aleksandra Bańkowska.

Wytyczne EBA przed powierzeniem czynności podmiotowi trzeciemu nakazują między innymi: dokonanie oceny stopnia krytyczności powierzonych czynności oraz ryzyko powierzenia, przeanalizowanie ryzyka dla danego kontrahenta. Oceny te będą musiały być odpowiednio dokumentowane. Ponadto należy stworzyć rejestr umów outsourcingu.

Aleksandra Bańkowska dodaje jednak, że najprawdopodobniej inne jurysdykcje europejskie nie przesuną wrześniowego terminu. -  W międzynarodowych grupach w praktyce oznaczać to może proces dwóch wdrożeń: grupowego i polskiego – wyjaśnia.

Czytaj również: Nie ma zakazu kserowania dowodów osobistych przez banki >>

 

Tyle, że wydłużony termin nie dotyczy wszystkich instytucji finansowych. -  Dla instytucji płatniczych termin wdrożenia nie został przesunięty - podkreśla Michał Ćwiakowski, szef praktyki regulacji bankowych i finansowych w kancelarii Gawroński & Partners. - To oznacza, że mają one obowiązek stosować postanowienia wytycznych do umów outsourcingu zawartych, odnowionych lub zmienionych po 30 września 2019 roku - mówi. I choć instytucje płatnicze nie są bezpośrednim adresatem stanowiska, to powinny przeanalizować, które jego elementy muszą uwzględnić.

Co obejmują wytyczne

KNF w wytycznych przede wszystkim odnosi się do definicji outsourcingu. Wskazuje, że jest to pojęcie szersze niż "powierzenie wykonywania czynności" w rozumieniu prawa bankowego. – Jeśli zatem przepisy krajowe są bardziej rygorystyczne niż EBA, to właśnie je należy stosować. Jeśli jest na odwrót, ważniejsze są  wytyczne EBA – uważa Jan Byrski. – Na przykład w ramach podoutsourcingu nadal obowiązują obostrzenia krajowe; na temat dalszego podoutsourcingu milczenie – dodaje.

Ponadto KNF wyraźnie wskazuje, że należy prowadzić jeden rejestr umów outsourcingu spełniający wymagania EBA i praw bankowego. KNF odnosi się m.in. do umów o tzw. współpracy w grupie i świadczeniu usług w grupie, outsourcingu przy nabywaniu wierzytelności, emisji instrumentów dłużnych i procesów finansowo-księgowych. Dotyka także kwestii outsourcingu IT i zarządzania zasobami ludzkimi.

Czytaj również rozmowę z Michałem Kruszką z UKNF : Banki mają czas na zmianę umów w związku ze zmianami stawek LIBOR I WIBOR >>

Poczekamy na bankową chmurę

Marcin Maruta, senior partner w kancelarii Maruta Wachta zwraca uwagę, że w  swoim stanowisku Komisja wyraźnie stwierdza, że wytyczne EBA w części poświęconej chmurze obliczeniowej nie mają zastosowania. Zdaniem Łukasza Łyczko, radcy prawnego z PwC Legal Polska, KNF odrzucił wytyczne EBA dotyczące chmury, ponieważ planowane jest wydanie przez polskiego nadzorcze własnego, odrębnego, nowego stanowiska w tym zakresie. Co to oznacza w praktyce? - Sektor bankowy będzie musiał jeszcze zaczekać z projektami dotyczącymi chmury w Polsce. Projekty chmurowe czeka więc potencjalnie nowe wdrożenie w zakresie nowego stanowiska KNF, którego zakres i kierunek pozostają dalej niewiadome – podkreśla Łukasz Łyczko. Jacek Barszczewski z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego potwierdził Prawo.pl, że KNF zamierza pod koniec roku wydać nowe stanowisko w sprawie korzystania przez  banki z chmur obliczeniowych.