Od wtorku 29 stycznia obowiązuje nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dodaje ona par. 17 a. Zgodnie z nim właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się, wskutek czego ograniczona jest możliwość ewakuacji, powinien przed rozpoczęciem takiej działalności oraz co najmniej raz na dwa lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. W praktyce oznacza to, że właściciele escape roomów muszą regularnie przeprowadzać testy ewakuacyjne, a także sprawdzać dokumentację. Po raz pierwszy muszą je wykonać do do 27 lutego br.

 

 

Na co zwrócić uwagę

Zgodnie z zgodnie z par. 2 nowelizacji pierwsze sprawdzenie ma się odbyć w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowelizacji.  O czym powinni pamiętać właściciele escape roomów i jak się przygotować?  Jak wskazują eksperci powinni zwrócić uwagę na zamki, w drzwiach do pomieszczenia w którym toczy się gra. Zamek ma bowiem zapewnić ewakuację zarówno przy stałym zasilaniu, jak i jego braku, czyli gdy zostanie odcięty dopływ prądu. Taką gwarancję dają np. elektromagnesy rewersyjne.  Gdy zabraknie zasilania, drzwi się otwierają. Dziewczyny, które zginęły w koszalińskim escape roomie - nowelizacja to efekt tego tragicznego pożaru - zapewne wiedziały, że jest pożar, nie mogły się tylko wydostać. Ponadto wewnątrz pomieszczenia do gry musi być przycisk awaryjny, tzw. przycisk paniki (z ang. panic button). Pomieszczenia muszą być też  wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy i inne urządzenia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, np. systemem sygnalizacji pożarowej, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne czy hydranty. Ponadto właściciele escape roomów muszą zadbać o dokumentację. Jeśli na podłodze lub ścianach jest wykładzina, to powinna posiadać dokumenty, które potwierdzają, że ma właściwości niepalne. Ważne jest również instrukcja postępowania w przypadku pożaru.

 

Test ewakuacyjny pod nadzorem specjalisty

Sprawdzenia organizacji ewakuacji mają być przeprowadzone z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, lub osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy. To oznacza, że poza rzeczoznawcami test mogą przeprowadzić także osoby posiadających tytuł inżyniera pożarnictwa lub, które  ukończyły w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego). Listę rzeczoznawców prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Obecnie figurują na niej 482 nazwiska. Rola eksperta  nie kończy się  na przeprowadzeniu testu. Musi jeszcze sporządzić protokół ze sprawdzenia, który prowadzący escape room musi złożyć we właściwej jednostce państwowej Straży Pożarnej (powiatowej lub miejskiej). Ma na to siedem dni o dnia przeprowadzenia testu. PSP będzie wiedziała, że się spóźnił, bo przedsiębiorca musi wcześniej poinformować straż o terminie sprawdzenia. Straż może zgłosić uwagi do takiego protokołu.

 

Czytaj w SIP LEX:

Obowiązki właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej >>

Zasady przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego >>

Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej >>

Kontrola stanu technicznego budynków >>

Nie masz dostępu do tych materiałów. Sprawdź, jak go uzyskać >>