Konkretne przepisy nie określają wymagań przeciwpożarowych dla tego typu działalności, ale właściciel obiektu ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i sprawną ewakuację osób uczestniczących w takiej zabawie - mówi Łukasz Borczyński.

Czytaj: Prokuratura: Przyczyną pożaru w pokoju zagadek w Koszalinie był gaz

Straż może zakazać działalności

- Jeśli droga ewakuacyjna jest zbyt wąska lub, gdy zainstalowane są na niej kraty, to po przeprowadzonej kontroli przez Straż Pożarną właściciel budynku jest zobowiązany do usunięcia przeszkód. Jeśli przez dłuższy czas tego nie robi, to straż pożarna może wydać decyzję administracyjną, polegającą na zakazaniu działalności - dodaje Łukasz Górczyński.

Według art. 26 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej komendant powiatowy (lub miejski) Państwowej Straży Pożarnej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:

  • nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie;
  • wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

Decyzje w tych sprawach, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Strażacy dotąd nie kontrolowali escape roomów, w tym również koszalińskich, bo jak tłumaczy młodszy kapitan Tomasz Kubiak, rzecznik straży pożarnej w Szczecinie, w prywatnych lokalach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrole mogą nastąpić jedynie po zgłoszonej skardze lub wystąpieniu sytuacji zagrożenia życia.

Czytaj: Czy przepisy bhp określają szczegółowy zakres kontroli przeprowadzanych przez służbę bhp?

Escape roomy, czyli pokoje zagadek to popularna od kilku lat forma spędzania czasu, zwłaszcza młodzieży. Według serwisu lockme.pl w Polce działają obecnie 364 firmy, będące właścicielami 1027 pokoi. Najwięcej pokoi jest w Warszawie - 122. W Koszalinie funkcjonuje 8 takich miejsc.

Escape room wywodzi się z gier komputerowych, w których użytkownik miał za zadanie uciec z zamkniętego pomieszczenia po rozwiązaniu wszystkich zagadek i rebusów. Później grę postanowiono przenieść z wirtualnej rzeczywistości do tej prawdziwej. Pierwszy "realny" escape room powstał w 2007 roku w Japonii. Do Europy zabawa dotarła przed ośmioma laty.