Ponadto - jak uzasadniała sędzia sprawozdawca Anna Owczarek - pozwana spółka Władysława W. korzystając z oznaczenia TIGER dla napojów energetyzujących po rozwiązaniu umowy z FoodCare przez Dariusza Michalczewskiego i Fundację „Równe Szanse”, popełniła czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności naruszyła dobre obyczaje w obrocie gospodarczym.

Czytaj:  SN: Nie tylko Michalczewski może być Tigerem>>

- Nie ma podstaw do twierdzenia, że znak został nabyty wspólnie i nie było zgody na powstanie wspólności - mówiła w uzasadnieniu sędzia Owczarek. - Tu konieczna jest wola stron, by zastosować art. 203 kc. Ustawa o nieuczciwej konkurencji chroni interesy gospodarcze powoda.

Na podstawie podpisanej w 2010 r. umowy z Fundacją Darka Michalczewskiego "Równe Szanse" oraz Dariuszem Michalczewskim to Spółki z Grupy Maspex posiadają wyłączną licencję na korzystanie z oznaczenia TIGER i są odpowiedzialne za zapewnienie produkcji, dystrybucji i promocji tych napojów.

Wygaśnięcie umowy licencyjnej

Sąd Najwyższy oddalił w całości skargę kasacyjną spółki FoodCare i wydał ostateczny wyrok potwierdzający, że prawo do oznaczenia TIGER na rynku napojów energetycznych posiada wyłącznie Dariusz Michalczewski. Wyrok Sądu Najwyższego potwierdza, że po rozwiązaniu umowy licencyjnej ze spółką FoodCare przez Fundację „Równe Szanse” oraz Dariusza Michalczewskiego, wygasły wszelkie podstawy dla FoodCare do korzystania z oznaczenia TIGER na rynku energetyków. Takich podstaw nie ma także do korzystania z oznaczenia BLACK TIGER. Wskutek wyroku Sądu Najwyższego na korzyść Dariusza Michalczewskiego i Jego Fundacji zostały utrzymane w mocy zakazy dla spółki FoodCare dotyczące m.in. sprzedaży i reklamy napojów z oznaczeniem TIGER. Wyrok Sądu oznacza, że ostatecznie spółce FoodCare zakazane zostało korzystanie z oznaczenia TIGER na rynku napojów energetyzujących.

- Prawie 10 lat walki i wielka spektakularna wygrana – wyrok Sądu Najwyższego jest ostateczny i nokautujący dla FoodCare. Sąd jednoznacznie potwierdził, że prawo do oznaczenia TIGER dla napojów energetycznych należy do mnie. I od tego wyroku nie ma odwołania. Warto było walczyć i się nie poddawać” -  podsumował Dariusz Michalczewski.

Pierwszeństwo nazwy

W swoim uzasadnieniu Sąd podał m.in., że to Dariusz Michalczewski jako pierwszy rozpoczął używanie oznaczenia „TIGER” na rynku energetyków i wyłącznie Jemu przysługuje prawo do „powszechnie znanego znaku towarowego” TIGER na tym rynku, a prawo do tego znaku w żadnym zakresie nie przysługuje spółce FoodCare.

Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził, że korzystając z oznaczenia TIGER dla napojów energetyzujących po rozwiązaniu umowy z FoodCare przez Dariusza Michalczewskiego i Fundację „Równe Szanse”, FoodCare popełnił czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności naruszył dobre obyczaje w obrocie gospodarczym. Sąd Najwyższy uznał także, że oznaczenie „TIGER” od początku należało do Dariusza Michalczewskiego – że to on go używał „za pośrednictwem” producenta napoju – FoodCare, który korzystał w określonym czasie z oznaczenia „TIGER” jedynie w sposób zależny, na podstawie praw i zgody Dariusza Michalczewskiego. Nie mógł więc z tego tytułu nabyć żadnych praw. Prawa do oznaczenia „TIGER” należały i nadal należą do Dariusza Michalczewskiego.

Zakaz sprzedaży i reklamy

Już w styczniu 2011 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie, które następnie utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny, zakazujące spółce FoodCare wprowadzania do obrotu i reklamy napojów z oznaczeniem TIGER. Oznaczało to, że na czas trwania procesu spółka FoodCare miała zakaz wprowadzania do obrotu i reklamy wszystkich energetyków zawierających oznaczenia: „Tiger”, „Black Tiger”, „Tiger Vit” lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem „TIGER”, niezależnie od sposobu jego przedstawienia. W marcu 2016 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok na korzyść Dariusza Michalczewskiego i Fundacji, który został utrzymany wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 5 marca 2018, a wczoraj potwierdzony ostatecznie wyrokiem Sądu Najwyższego.

Obecnie na podstawie podpisanej w 2010 r. umowy z Fundacją "Równe Szanse" oraz Dariuszem Michalczewskim, spółki z Grupy Maspex posiadają wyłączną licencję na korzystanie m.in. z oznaczenia TIGER i pseudonimu Dariusza Michalczewskiego „Tiger”, znaków towarowych z określeniem „Tiger”, a także do wykorzystywania wizerunku Dariusza Michalczewskiego. Spółki z Grupy Maspex odpowiedzialne są za zapewnienie produkcji, dystrybucji i promocji produktów będących efektem tej współpracy.

Sygnatura akt III CSKP 5/21, wyrok z 2 marca 2021 r.