Wspólne odpady 14 wielkopolskich gmin

14 wielkopolskich gmin przystąpiło do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Związek przejął całość należących do gmin zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W tym m.in.:

1. organizację całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

2. organizację selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

3. zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu;

4. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Do związku międzygminnego przystąpiły: Białośliwie, Czarnków, Drawsko, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Miasteczko Krajeńskie, Piła, Szydłowo, Ujście, Wieleń, Wyrzysk, Wysoka.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.pila.pl, stan z dnia 21 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 21 grudnia 2012 r.