Warszawa: oczyszczalnia „Czajka” wzorem dla innych

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka” to największa inwestycja środowiskowa w Europie. Nie powinno zatem dziwić, iż projekt ten wzbudza zainteresowanie zagranicznych speców od nowoczesnych technologii. Tylko w ostatnich dniach Czajkę odwiedziły dwie delegacje: japońska i fińska.

Po zapoznaniu się ze szczegółami funkcjonowania oczyszczalni i zadaniu nurtujących pytań, członkowie delegacji mieli okazję zwiedzić część obiektu, obserwując jak w praktyce działa „Czajka”.

Nowa „Czajka” wraz z układem przesyłowym umożliwiła oczyszczanie 100% ścieków z obszaru Warszawy ujętych w miejskim systemie kanalizacyjnym. Aby zmodernizowana oczyszczalnia mogła przejąć ścieki, jej docelowa przepustowość została zaprojektowana na 435,3 tys. m3/dobę. Dzięki temu projektowi nie tylko poprawi się jakość wody w Wiśle, lecz także w Bałtyku.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.um.warszawa.pl, stan z dnia 23 października 2012 r.

Data publikacji: 23 października 2012 r.