Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów - tylko przy użyciu karty przekazania odpadów, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.?


Odpowiedź:

Jeżeli lekarz prowadzący indywidualna praktykę lekarska wytwarza do 100 kilogramów odpadów niebezpiecznych rocznie oraz do 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, to może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 71 pkt 1 u.o., uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą podmioty, które:
a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie (z wyłączeniem komunalnych).

W obowiązującym stanie prawnym o możliwości stosowania ewidencji odpadów tylko przy pomocy karty przekazania odpadów decyduje jedynie ilość wskazana w art. 71 pkt 1 u.o. bez względu na to, czy wytwarzający należy do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.