Minister Inwestycji i Rozwoju zwrócił się do Komisji Ustawodawczej Senatu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. K 39/15), który dotyczy ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Zdaniem TK to w ustawie, a nie w rozporządzeniu powinien zostać wskazany zakres czynności w ramach uprawnień budowlanych, tam też muszą być określone wszelkie jego ograniczenia. Na ich uchwalenie TK dał ustawodawcy 12 miesięcy. Zakwestionowane m.in.: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z  11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie utraci moc 12 lutego 2019 r. To oznacza, że nowe przepisy w tym zakresie powinny wejść w życie do 13 lutego 2019 r. W przypadku niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w przewidzianym terminie niemożliwe będzie nadawanie nowych uprawnień budowlanych.

 


 

To oznacza, że projekty aż trzech ustaw, które zmieniają regulacje w zakresie wykonywania zawodu architekta i zawodu inżyniera budownictwa nie trafią szybko do Sejmu. Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przy okazji wykonania wyroku TK przygotował: projekt ustawy o architektach, projekt ustawy o inżynierach budownictwa oraz przepisy je wprowadzające. W trakcie konsultacji zgłoszono do nich jednak bardzo dużo uwag.  Inżynierowie obawiają się wręcz, że w efekcie uchwalenia nowych przepisów, stracą uprawnienia do kierowania budową. Z drugiej strony architekci zapewniają, że nie uzurpują sobie prawa do bycia głównym szefem na budowie. Resort zapewnia zaś, że trwają prace nad projektami.

- Obecnie analizuje uwagi zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Dopiero po zamknięciu etapu uzgodnień międzyresortowych, w tym uzgodnień z Rządowym Centrum Legislacji, projekty ustaw zostaną skonsultowane z samorządami zawodowymi architektów i inżynierów budownictwa - podkreśla ministerstwo.