Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ma wprowadzić do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2018/410 oraz doprowadzić do wykonania niektórych aktów wykonawczych do dyrektywy. Po uchwaleniu przez Sejm nowela trafi do Senatu.

Posłowie odrzucili kilka poprawek, m.in. włączenie do procesu udzielania wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego (FM) samorządów, środowisk naukowych oraz przedstawicieli społeczeństwa. Nie zgodzili się też, żeby 100 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji miało trafić na wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW.

Jak poinformowano po posiedzeniu rządu 4 marca, w celu wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznych, w ramach tej dyrektywy został utworzony nowy instrument na rzecz modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej dla krajów UE, w których PKB per capita jest niższe niż 60 proc. średniej dla całej UE (odnosząc do roku 2013). Fundusz Modernizacyjny (FM) to mechanizm w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS, którego celem jest wsparcie transformacji energetycznej.

Czytaj także: Słabnie walka z wiatrakami - rząd poluzuje odległości, gmina wpisze w plan>>
 

Fundusz zasilony zostanie przez środki pochodzące ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji stanowiących 2% całkowitej puli unijnej. Polska będzie jego największym beneficjentem, a prognozowana (zależna od cen uprawnień do emisji CO2) pula środków dla naszego kraju to ponad 17 mld zł.

Zgodnie z dyrektywą, Fundusz Modernizacyjny będzie wspierał inwestycje przede wszystkim z zakresu:

  • wytwarzania i użytkowania  energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
  • ciepłownictwa
  • ­magazynowania energii i modernizacji sieci energetycznych, w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych, sieci elektroenergetycznej;
  • ­transformacji regionów uzależnionych od stałych paliw kopalnych, sprawiedliwych przemian;
  • ­efektywności energetycznej, w tym w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów.

Według rządu, wdrożenie finansowania w ramach FM ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza, korzystnie wpływając na stan zdrowia oraz komfort życia Polaków. Wsparcie inwestycyjne ma też pobudzić obszary gospodarki zaangażowane w transformację energetyczną, tworząc nowe miejsca pracy oraz poprawiając konkurencyjność polskich firm na arenie międzynarodowej. Realizacja inwestycji powinna przyczynić się również do osiągnięcia polskich zobowiązań wynikających z polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.