Jednocześnie prezes Kwiatkowski (na zdjęciu) wystąpił do wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego o wyjaśnienia w sprawie sprawowanego przez nich nadzoru nad działalnością Fundacji XX Czartoryskich.

W swoich odpowiedziach zarówno wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin, jak i prezydent Krakowa odpowiedzieli, że nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby koniecznością wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie jej działalności.

Ponadto prezydent Krakowa poinformował, że zmiany w statucie Fundacji dokonane w 2017 roku nie budziły wątpliwości. Poza działaniami podjętymi na terenie kraju i w związku z faktem, że znaczne środki z Fundacji XX Czartoryskich trafiły do Fundacji Le Jour Viendra, z siedzibą w Liechtensteinie, prezes NIK w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej, zwrócił się do swojego odpowiednika w Najwyższym Urzędzie Kontroli Księstwa Liechtensteinu o rozważenie możliwości przeprowadzenia kontroli Fundacji Le Jour Viendra.

Ministerstwo Sprawiedliwości Liechtensteinu m.in. poinformowało, że Fundacja Le Jour Viendra podlega kontroli przez wykwalifikowany podmiot, wybrany przez Trybunał Sprawiedliwości Liechtensteinu.