Podczas zorganizowanej w tej sprawie konferencji podano, że  sprawy te zostały podzielone między biuro w Warszawie (1 373) oraz cztery Oddziały Terenowe (963). 
Z przedstawionych informacji wynika, że oprócz interwencji w sprawach, w których w ocenie Rzecznika doszło do naruszenia Konstytucji Biznesu, Rzecznik zaopiniował 264 projekty ustaw na etapie rządowym, 140 projekty ustaw na etapie parlamentarnym i 46 projektów ustaw samorządowych. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu 46 pracowników Biura Rzecznika MŚP. 

Czytaj: Rzecznik: Małe firmy powinny składać mniej sprawozdań>>

- Działaliśmy profesjonalnie, skutecznie i na co zwracam szczególną uwagę - oszczędnie, wykorzystując niespełna połowę budżetu. Mam nadzieję, że z roku na rok liczba przypadków ignorowania przez urzędników zasad Konstytucji Biznesu będzie coraz mniejsza i nasz zespół będzie się mógł koncentrować na działaniach zmierzających do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MŚP - mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Będę twardo i konsekwentnie bronił postanowień Konstytucji Biznesu. 2 336 spraw z 2019 roku to dopiero początek.

Czytaj w LEX: Konstytucja Biznesu: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców >

 
W 2020 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wyznaczył 9 nowych priorytetów:
  • Mały ZUS (bez limitu przychodowego 10 tys. zł, likwidacja 3/5)
  • Płaca minimalna - 1 średniej pensji 
  • Sprawa w sądzie gospodarczym – nie dłużej niż 6 miesięcy 
  • Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli MF i przedsiębiorców (tylko utrzymanie, zmiana lub uchylenie decyzji przez Izbę Administracji Skarbowej, bez ponownego rozpatrzenia)
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna (system nagradzania i karania urzędników)
  • Kontrole przedsiębiorców bez wyłączeń ustawowych
  • Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców (w tym aresztów wydobywczych)
  • Brak nowych obowiązków dla mikroprzedsiębiorców
     

Czytaj: Rzecznik przedsiębiorców zyska nowe uprawnienia>>

Zobacz procedurę w LEX: Przystąpienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do postępowania przed sądem administracyjnym >