Według opublikowanego przez Komisję Europejską raportu „Special Eurobarometer 487a”* ponad dwie trzecie Europejczyków słyszało o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Niemal trzy czwarte respondentów zna co najmniej jedno z sześciu praw gwarantowanych przez RODO, a prawie 6 na 10 wie o istnieniu organu władzy publicznej odpowiedzialnego za ochronę praw w zakresie danych osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 


Wiedza o RODO w Polsce ponadprzeciętna 

Przedstawione w raporcie z badania (uczestniczyło w nim 27 tys. osób), dane pokazują, że Europejczycy są stosunkowo dobrze poinformowani o nowych przepisach dotyczących ochrony danych, swoich prawach oraz istnieniu krajowych organów ochrony danych, do których mogą zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia ich praw.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna i prawo do odszkodowania w związku z naruszeniem ochrony danych >

Szczegółowe zestawienie wyników pokazuje, że 67 proc. Europejczyków słyszało o RODO, z czego 36 proc. wie, co to jest, a 31 proc. słyszało, ale nie wie dokładnie. Prawie jedna trzecia respondentów nie słyszała o RODO.
– Na tle Europejczyków Polacy mają dużą świadomość funkcjonowania RODO (56 proc. do 36 proc. w UE), a taki sam odsetek zarówno w Polsce, jak i UE (30 proc.) słyszał o RODO, ale nie wie dokładnie, co to jest. Z kolei jeśli chodzi o odsetek respondentów, którzy nie słyszeli o RODO, w Polsce jest on znacznie niższy (14 proc. do 32 proc. w UE) – komentuje Urszula Góral, dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. – Tym samym Polska uplasowała się na trzecim miejscu (86 proc.) w rankingu krajów europejskich, po Szwecji (90 proc.) i Holandii (87 proc.). Dla porównania we Włoszech o RODO słyszało 49 proc. obywateli, a we Francji 44 proc. – dodaje.

Czytaj w LEX:


Znajomość praw gwarantowanych przez RODO

Korzystając z internetu, niezależnie czy to z bankowości elektronicznej, serwisów społecznościowych, robiąc zakupy online Internauci udostępniają coraz więcej swoich danych osobowych. RODO gwarantuje kilka kluczowych praw, dzięki którym można je egzekwować. Eurobarometr pytał o znajomość tych praw.
Niemal 3 na 10 respondentów (31 proc.) słyszało o prawach gwarantowanych przez RODO, podczas gdy ponad jedna czwarta (27 proc.) nie słyszała o żadnym z nich. Ogółem prawie trzy czwarte (73 proc.) słyszało o co najmniej jednym prawie gwarantowanym przez RODO. Najwyższy poziom świadomości wśród obywateli odnotowano w odniesieniu do prawa dostępu do własnych danych, natomiast najmniejszy do prawa do zabrania głosu w przypadku decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Poniżej wyniki w podziale na poszczególne prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych – 65% proc. respondentów słyszało o tym prawie (w Polsce 69 proc.);
  • prawo do sprostowania danych, jeśli są błędne – 61 proc. (w Polsce 65 proc.);
  • prawo do odmowy przyjmowania materiałów marketingu bezpośredniego – 59 proc. (w Polsce 64 proc.);
  • prawo do usunięcia danych i bycia zapomnianym – 57 proc. (w Polsce 61 proc.).
  • prawo do przenoszenia danych od jednego do drugiego dostawcy – 50 proc. (w Polsce 58 proc.).
  • prawo do zabrania głosu w przypadku decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – 41 proc. (w Polsce 51 proc.).


Badanie pokazało, że ponad 1 na 10 respondentów skorzystał już z tych praw. Najwięcej, bo prawie jedna czwarta (24 proc.) skorzystała z prawa sprzeciwu wobec otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego. Natomiast najmniej – 8 proc. – skorzystało z prawa do wypowiedzenia się, gdy decyzje są zautomatyzowane.

Czytaj w LEX: Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych >

Różnice między Polakami a mieszkańcami innych krajów UE są niewielkie. Polacy najczęściej korzystali z prawa do odmowy przyjmowania materiałów marketingu bezpośredniego (21 proc.), prawa dostępu do swoich danych (16 proc.) oraz prawa do usunięcia danych (15 proc.).

Czytaj w LEX: RODO a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawo telekomunikacyjne >

* Komisja Europejska przedstawiła 13 czerwca 2019 r. wyniki specjalnego badania Eurobarometru pod nazwą „Special Eurobarometer 487a -  The General Data Protection Regulation”, które dotyczyło ochrony danych. Badanie przeprowadzono w 28 krajach UE na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów od 15 do 29 marca 2019 r. W Polsce badanie przeprowadził Kantar Polska.