Rewolucja śmieciowa w gminach nieunikniona i coraz bliżej

Ciekawy i ważny panel dyskusyjny na temat najważniejszych wyzwań jakie stawia przed samorządami gminnymi nowa tzw. ustawa śmieciowa był finałem całodniowej debaty na ten temat zorganizowanej 16 listopada w Katowicach przez Górnośląski Związek Metropolitalny.

Podczas konferencji jej uczestnicy zastanawiali się czy w najbliższym roku samorządy gminne czeka rewolucja czy ewolucja w gospodarce odpadami komunalnymi. Otwierając dyskusję na ten temat przewodniczący GZM Dawid Kostempski pytał wręcz o to, czy po wdrożeniu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowe prawo śmieciowe dla samorządów i mieszkańców będzie przekleństwem, czy dobrodziejstwem?

Choć odpowiedzi na takie pytanie były różne, to większość dyskutantów zgodziła się, że najbliższe miesiące dla samorządów wiązać się będą z wytężoną pracą nad wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zaprezentowane podczas konferencji dane pokazują, że droga, jaką muszą pokonać polskie samorządy aby temu sprostać jest jeszcze bardzo długa. Z badań Ministerstwa Środowiska wynika, że ledwie 60 procent władz gminnych podjęło jakiekolwiek wstępne działania przygotowujące do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Większość gmin jest, jak się okazuje, na wstępnym etapie opracowywania rozwiązań, które obowiązywać będą musiały za ponad pół roku.

Bernard Błaszczyk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, zwrócił uwagę na małą determinację i dużą bierność wielu samorządów we wdrażaniu znowelizowanej ustawy porządkującej śmieciowy bałagan w gminach. Podczas, gdy w 26 krajach Unii potrafiono posprzątać po sobie, i żyć w czystych miastach oraz zlikwidować wstydliwe dzikie wysypiska w lasach, w Polsce znów pojawiają się głosy i akcje torpedujące zapisy nowej ustawy. Zamiast tego, wykorzystajmy doświadczenia z zagranicy oraz z gmin, gdzie już wdrożono nowoczesny system jak np. w Pszczynie żeby 1 lipca móc obudzić się w czystym kraju – apelował Bernard Błaszczyk.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl, stan z dnia 20 listopada 2012 r.

Data publikacji: 20 listopada 2012 r.