Najważniejsze zmiany dla biznesu obowiązujące od 5 grudnia br. dotyczą rejestracji pojazdów i dowodu rejestracyjnego. Po wykorzystaniu wszystkich okienek w tym dowodzie nie trzeba będzie go wymieniać na nowy. Jest to oszczędność 70 zł. Wydziały Komunikacji nie będą musiały wyrabiać stale nowych tablic dla nowych właścicieli przy sprzedaży samochodów firmowych.

Kupując samochód w Poznaniu, a rejestrując w Warszawie nie trzeba będzie wymieniać numerów poznańskich na stołeczne.

- Jest to rozwiązanie włoskie; tam nie da się powiązać pojazdu z regionem, gdzie ma siedzibę przedsiębiorstwo lub właściciel - wyjaśnia dr Jacek Karcz, ekspert logistyki i transportu.

Ułatwienia w salonach sprzedaży

Na użytek przedsiębiorców powstała definicja salonu sprzedaży pojazdów samochodowych. Według niej salon sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca sprzedaż pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów w lokalu na terytorium Polski i autoryzowana przez producenta pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów lub jego upoważnionego przedstawiciela. Dotyczy to także sprzedaży w lokalu w Polsce bezpośrednio prowadzonej przez producenta pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów

Czytaj: Od soboty za brak prawa jazdy nie zapłacimy mandatu>>
 

Co więcej - umożliwia się zarejestrowanie samochodu w tym salonie w formie elektronicznej. Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany w Polsce i posiada tablice rejestracyjne zgodne z przepisami.

Jak powiedzieli nam sprzedawcy w autoryzowanych salonach Mazdy i Toyoty, takie zlecanie rejestracji jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji było wykonywane na zlecenie klientów. Kosztowało to 17 zł. Teraz sprzedawcy czekają na rozporządzenie, które szczegółowo określi, jak to zrobić krok po kroku.

Procedura rejestracji i dokument - pocztą

Nabywca pojazdu w salonie sprzedaży może upoważnić ten salon lub uprawnionego przedstawiciela tej placówki do:

  1. złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub
  2. odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Upoważnienie, to opatruje się odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. I wtedy salon sprzedaży pojazdów lub uprawniony przedstawiciel tego salonu niezwłocznie składają wniosek o rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny właściciel pojazdu odbiera w urzędzie obsługującym salon sprzedaży lub sprzedawca przesyła te dokumenty na adres do doręczeń wskazany we wniosku za pośrednictwem poczty.

Salony sprzedaży nie zawsze chętnie uczestniczą w procesie rejestracji aut - przyznaje dr Jacek Karcz. Wystawienie pełnomocnictwa dla salonu przez kupującego wymaga zachodu. W tym wypadku - elektroniczny formularz jest ułatwieniem. - Wpływ zmian w ustawie na przedsiębiorców jest mniejszy niż na osoby prywatne, przynajmniej na początku funkcjonowania noweli - przyznaje dr Karcz.  - Towarzystwa Leasingowe, które rejestrują po kilka czy kilkanaście samochodów jednorazowo, a w urzędach można spotkać wydzielone okienka do rejestracji instytucjonalnej, gdzie nie trzeba długo czekać - dodaje.

Znaczne uproszczenia dla biznesu - zdaniem eksperta - pojawią się w 2022 r., gdy nie będzie konieczności wydawania kart pojazdu. Odroczono o rok nałożony na producenta lub importera nowych pojazdów obowiązek wydawania karty pojazdu (uchylenie art. 77 Prawa. o ruchu drogowym). Uzyskanie danych zawartych dotychczas w karcie pojazdu, czyli historia pojazdu, będzie możliwe w centralnej ewidencji pojazdów zarówno przez organy uprawnione (np. naczelnika urzędu skarbowego lub inspektora transportu drogowego) jak też przez właściciela pojazdu.

Mniej biurokracji w dokumentów w obiegu

Jak oceniają eksperci - poprawi się legalny obrót samochodami, nastąpi również zmniejszenie liczby obowiązkowych dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu istotnie zmniejszy obciążenia biurokratyczne zarówno dla obywateli, jak i obsługujących firm – co będzie możliwe dzięki przeniesieniu „obiegu” dokumentów do formy elektronicznej (wykorzystanie możliwości bazy CEPiK).

Odczuwalny będzie spadek kosztów rejestracji - zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej oraz możliwość zachowania tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela spowoduje, że jednostkowy koszt rejestracji powinien zmniejszyć się nawet o 175 zł. Biorąc pod uwagę roczną liczbę rejestracji pojazdów, obywatele powinni zaoszczędzić łącznie ponad 224 mln zł., niemniej stracą samorządy, które te opłaty pobierały.

Pozytywnie ocenia się też rozszerzenie możliwości rejestracji pojazdu w innym starostwie, czy rejestracji pojazdu poprzez salon samochodowy nowego auta lub motoru.

Stacje złomowania skorzystają po komunikacie

Przepisy ułatwiające złomowanie wejdą w życie dopiero z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców danych o demontażu pojazdu określonym w komunikacie urzędu cyfryzacji ( art. 23 ustawy). Kiedy to nastąpi - ustawa nie podaje, ale widomo, że system elektroniczny nie jest jeszcze gotowy.

Jak twierdzi mec. Agnieszka Misiejuk wiceprezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Pojazdów, zmiany zaczną obowiązywać za kilka miesięcy, gdy pojawi się komunikat ministra. - Teraz nie mamy narzędzi technicznych, aby wykonać nowe przepisy - dodaje. - Jeśli zaczną obowiązywać, to punkty złomowania nie będą przekazywać tablic rejestracyjnych aut do wydziałów komunikacji przez właścicieli, lecz same je zniszczą. A to ułatwi załatwianie wycofania z obrotu niesprawnych samochodów - mówi.

Na mocy tych przepisów przedsiębiorca prowadzący stację złomowania dokonuje zniszczenia tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji i zagospodarowuje je zgodnie z przepisami o odpadach. Następnie wydaje zaświadczenie o demontażu.

Zaświadczenie o demontażu pojazdu zawiera oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego oraz o zniszczeniu tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji i zagospodarowaniu ich zgodnie z przepisami o odpadach.