Zgodnie z kolejnymi obostrzeniami antycovidowymi rząd zakazał stacjonarnej działalności restauracji i lokali gastronomicznych, przy zachowaniu możliwości sprzedaży jedzenia na wynos i dowóz. Wyjątek od tego zakazu został przewidziany w par. 6 ust. 2b rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020 zgodnie, z którym przygotowanie i podawanie posiłków i napojów na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne dla gości, pod określonymi szczegółowo opisanymi w rozporządzeniu warunkami.

Miejsca Obsługi Podróżnych mają swoją specyfikę

Zdaniem posłanki Katarzyny Osos obostrzenia są krzywdzące dla kierowców zawodowych, którzy pozostają bardzo często w kilkudniowej trasie, odpoczywają w miejscach do tego wyznaczonych tzw. MOP (miejscach obsługi podróżnych) korzystając ze stworzonej tam z myślą m.in. o nich infrastrukturze (pełen węzeł sanitarny, punkty usługowe, sklepy, restauracje i bary). Parlamentarzystka uważa, że, mimo że w większości nie korzystają oni z miejsc noclegowych oferowanych przez hotele i motele, ponieważ pojazdy, którymi wykonują swoją pracę, bardzo często posiadają miejsce przeznaczone do spania, to jednak należałoby umożliwić kierowcom spożycie posiłku w godnych warunkach w miejscu postoju - wykonywania obowiązkowego odpoczynku.

- Zakaz spożywania posiłków w salach barowych i restauracyjnych również przez kierowców zawodowych w czasie wykonywania przez nich pracy powoduje, iż w chwili obecnej pobierając posiłek na wynos spożywają oni go na parkingu na stojąco, przykucając, przysiadając na krawężniku chodnika lub też korzystając z ławek o ile w miejscu postoju takie się znajdują. Ewentualnie, ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne, posiłki są spożywane przez kierowców w kabinach pojazdów. Nie są to jednak godne warunki – uważa Katarzyna Osos.

 

Posłanka zapytała więc ministra rozwoju, pracy i technologii czy rozważa uzupełnienie istniejących wyjątków w obostrzeniach - w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. - w taki sposób, aby wyjątkiem od zakazu spożywania posiłków w salach restauracyjnych i barowych objęci zostali również kierowcy zawodowi w czasie wykonywania czynności zawodowych?

Jeśli kierowca wynajmie pokój spożyje posiłek w pokoju

Ministerstwo w odpowiedzi na interpelację posłanki wyjaśnia, że zgadza się z posłanką, że opisana sytuacja jest niekomfortowa i utrudniająca kierowcom wypoczynek. Zaznacza jednocześnie, że celem wprowadzanych ograniczeń jest ograniczenie mobilności obywateli, którzy, przemieszczając się między miejscowościami i mając kontakt z wieloma osobami, mogą potencjalnie przenosić wirusa. Dlatego istotne jest zminimalizowanie ryzyka kontaktu kierowcy z innymi osobami, przebywającymi, np. w hotelu.

Ministerstwo przypomina, że zakaz działalności stacjonarnej wszystkich restauracji obowiązuje do dnia 27 grudnia 2020 r. W tym czasie możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie. Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko w zakresie dostarczania posiłków dla gości hotelowych do pokoi.

- Oznacza to, że kierowca zawodowy może skorzystać z usług dowolnej restauracji hotelowej na takich samych zasadach, jak każdy inny klient, czyli zakupić posiłek na wynos lub w dostawie. W przypadku chęci skorzystania z restauracji hotelowej kierowca musi być gościem hotelowym zameldowanym przynajmniej na jedną dobę hotelową. W tej sytuacji może otrzymać posiłek do zajmowanego pokoju – wyjaśnia Marek Niedużak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Choć przyznaje, że jest to istotne utrudnienie, nie zamierza dla kierowców ciężarówek robić wyjątku.