Przygotowany przez rząd projekt, wraz z przyjętym wcześniej przez Sejm wnioskiem mniejszości, poparł prawie cały Sejm. Za ustawą głosowało 426 posłów, przeciw było 3, wstrzymało się 25 parlamentarzystów. 

- Ustawa daje duże możliwości ratowania, wsparcia restrukturyzacyjnego i restrukturyzacji przedsiębiorstw w formie pomocy publicznej
 - mówił uzasadniając projekt poseł PiS Krzysztof Tchórzewski. Poinformował, że limit wydatków na te pomoc jest znaczący, bowiem wynosi 1,2 mld złotych na okres 10 lat, licząc od ostatniego kwartału 2020 r. do roku 2029, po 120 mln zł rocznie. Wyjaśnił też, że ustawa nie jest doraźna i nie wynika z pandemii koronawirusa, ale jest ustawą systemową

Ustawa przewiduje zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Przewiduje również wariant, w którym w tym okresie sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować. Wtedy będzie musiał złożyć oświadczenie i zwrócić pożyczki.

 


Ustawa zakłada też drugi typ pomocy, jakim ma być tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy. Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Będzie ona mogła być udzielana jako kontynuacja pomocy na ratowanie – wtedy przybiera formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Ostatni przewidziany w ustawie typ, to pomoc na restrukturyzację. Będzie ona przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności. Pomoc na restrukturyzację ma służyć sfinansowaniu tego planu.

Ustawa trafi teraz do Senatu. 

Czytaj także: Tarcza 4 nie rozwiąże problemów podatników>>