Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club, Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych  zaapelowała do Elżbiety Witek, marszałek Sejmu i Ryszarda Terleckiego, przewodniczącego klubu PiS o poparcie poprawki Senatu do nowelizację ustaw: o PIT, CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym, która zakłada rezygnację z podwójnego opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Głosowanie w jej sprawie w Senacie odbędzie się dziś. Potem zostanie przesłana do Sejmu, który przedłużył posiedzenie do soboty, i tego dnia chce się zająć poprawkami Senatu. 

Czytaj również: Spółki komandytowe dobije podatek, a przekształcenie grozi sporem z fiskusem >>

 


Dlaczego podwójne opodatkowanie uderzy w polskie firmy

Pracodawcy przekonują, że opodatkowanie CITem spółek komandytowych, to kosztowna zmiana w trudnych czasach, gdy borykają się ze skutkami epidemii COVID-19. - Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu do ustawy, spółki komandytowe nie służą do optymalizacji podatkowej. Są w większości przypadków powoływane przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, którzy z racji osiągnięcia określonego zaawansowanego stopnia rozwoju potrzebują odpowiedniego ukształtowania zasad zarządzania spółką, prowadzenia jej spraw oraz ograniczenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.
Propozycje zmierzające do nadania statusu podatnika podatku CIT spółkom komandytowym oparte są na błędnych założeniach, co do istoty spółki komandytowej oraz na błędnych wnioskach z przeprowadzonych analiz dotyczących przyczyn rosnącej popularności spółki komandytowej w Polsce. Spółka komandytowa pozwala przedsiębiorcom bezpiecznie prowadzić firmę, z uwagi na ukształtowanie zasad odpowiedzialności poszczególnych grup wspólników. Jej powołanie jest zwykle naturalnym etapem rozwoju biznesu w szczególności jego sukcesji na rzecz najbliższych i nie prowadzi do zmniejszenia obciążeń podatkowych w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Wskazywanie chęci osiągnięcia jakiejkolwiek optymalizacji podatkowej jest więc nieprawdziwe i nieuzasadnione. Ustawa tak naprawdę nałoży na przedsiębiorców dodatkowe obciążenia podatkowe (podwójne opodatkowanie), wbrew licznym zapowiedziom rządu - czytamy w apelu organizacji.

Zmiany pod koniec roku, bez konsultacji

Organizacje podkreślają, że nakładanie dodatkowych obciążeń podatkowych tuż przed zakończeniem roku podatkowego, w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat, kiedy przedsiębiorstwa walczą o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy jest w naszym przekonaniu działaniem na szkodę gospodarki i polskich przedsiębiorców. Co więcej, tak istotne dla przedsiębiorców zmiany, mające kluczowe znaczenie dla kontynuowania działalności przez kilkadziesiąt tysięcy polskich firm rodzinnych, zostały przyjęte bez uszanowania ustawowego prawa do uczestniczenia w konsultacjach społecznych – termin na przedstawieni stanowiska w konsultacjach wynosił jedynie dwa dni robocze. 

Autorzy apelu twierdzą, że krytykowane przepisy naruszają wyrażoną w Konstytucji zasadę demokratycznego państwa prawnego polegającą na ochronie zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Dlatego organizacje apelują o przyjęcie poprawki, która pozwoli uratować dziesiątki tysięcy polskich firm oraz da czas, aby w ramach współpracy polskich przedsiębiorców z Ministerstwem Finansów wypracować w przyszłości regulację, która z jednej strony realizowałaby cele wskazane w uzasadnieniu projektu tej ustawy (niewskazujące na chęć osiągnięcia dodatkowych dochodów kosztem przedsiębiorców) i chroniła polskie przedsiębiorstwa rodzinne, które w znaczącej mierze budują polską siłę gospodarczą oraz są łącznie największym pracodawcą w Polsce.