"Już ponad 2,39 mln wniosków dot. skorzystania z rozwiązań oferowanych przez Tarczę Antykryzysową wpłynęło do ZUS i urzędów pracy. MRPiPS przeznaczyło na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych już 1,34 mld zł" - napisał resort rozwoju na Twitterze.

Z kolei w komunikacie ministerstwo podało, że według stanu na wtorek było 2 391 414 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę antykryzysową rozwiązań. Dodano, że z tej liczby 1 277 943 wniosków dotyczyło zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.; 16 331 wniosków dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; 544 647 wniosków dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców; 391 086 wniosków dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą; 67 725 wniosków dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych; a 52 402 wniosków dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat.

Korzystanie z rozwiązań tarczy kryzysowej polega  na braniu pożyczek

Resort poinformował, że według stanu na wtorek, rozpatrzono 131 636 wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na łączną kwotę 658 160 000 zł, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 342 104 514 zł (kwota wnioskowana to 3 624 370 121 zł). Z kolei ZUS - według stanu na poniedziałek - wypłacił ponad 340 mln zł na świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców.

Według MR dane te pokazują, że "rozwiązania pomocowe zawarte w Tarczy Antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw". Dodano, że tarcza "koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw". "Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii" - napisano.

 

Resort podkreślił, że dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60 proc. do 75 proc., co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Wzięciem cieszy się też świadczenie postojowe

"Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację" - zapewniło MR.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

(PAP)