Pytanie
W zeszłym roku kupiliśmy na magazyn maszyny, które zamierzaliśmy sprzedać i potraktowaliśmy je jako towary. Przez pewien czas demonstrowaliśmy te maszyny klientom, natomiast nie udało się ich sprzedać. Ponieważ po roku maszyny te ciężko będzie sprzedać, chcielibyśmy przeznaczyć je na maszyny demo i przyjąć ja na środki trwałe.
Czy możemy przyjąć na środki trwałe towary kupione ponad rok temu?
Jaką wartość należy przyjąć (czy ma to być cena zakupu z 2009 r.?) oraz od kiedy należy zacząć amortyzację?
Czy grożą nam z tego powodu jakieś konsekwencje z art. 16e u.p.d.o.p., jeśli nie zaliczyliśmy tych maszyn do koszów uzyskania przychodów, ponieważ były one towarem na magazynie?
Czy można w stosunku do tych przekształconych towarów użyć przyśpieszonej amortyzacji ze względu na postęp technologiczny?