Pytanie
W listopadzie pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim.
Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w grudniu 2011 r. oraz czerwcu 2012 r.?
W miesiącu czerwcu 2012 r. pracownik powinien przepracować 20 dni przepracował 20. 30 czerwca 2012 r. tj. sobota przebywał na zwolnieniu lekarskim. Ponadto otrzymał premię uznaniową. W przepisach płacowych nie ma zapisu o pomniejszaniu premii za okresy pobierania zasiłków. Premia ma charakter uznaniowy. Składniki w czerwcu 2012 r.: dwie nadgodziny 34,50, premia uznaniowa 689,95, płaca podstawowa 11,50 * 8 * 20 =1840, chorobowe 75,55, suma brutto: 2640 zł.
Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w czerwcu?
Grudzień 2011 r.: W tym miesiącu pracownik powinien przepracować 21 dni przepracował 7. Stawka od 15 lutego 2012 r. za 1 h wynosi 11,50, stawka za godzinę 11 zł do 14 lutego 2012 r., płaca podstawowa 7 * 8 * 11 = 616, premia uznaniowa 371, chorobowe 1511, suma brutto 2498 zł.
Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w grudniu?