Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Czytaj: UE: Będzie mocniejszy nadzór nad homologacją pojazdów>>
 

Zgodnie z projektem homologacji silników przeznaczonych dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (zalicza się do nich np. lokomotywy, statki żeglugi śródlądowej, koparki czy walce) udzielał będzie Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Wcześniej homologacji takiej udzielał Instytut Transportu Samochodowego.

Stworzony ma być system nadzoru nad rynkiem silników spalinowych do maszyn nieporuszających się po drogach. Będzie on sprawowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Krajową Administrację Skarbową. 

Ustawa wprowadzi też sankcje dla producenta, przedstawiciela producenta, importera, dystrybutora lub producenta oryginalnego sprzętu, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.