Uchwalona  nagle przez Sejm  nowelizacja ustaw:  o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakłada  dwie podstawowe zmiany. Jedna, to wprowadzenie możliwości prowadzenia ewidencji papierowej w przypadku awarii systemu BDO, druga zmiana dopuszcza prowadzenie papierowej ewidencja zamiast elektronicznej do 30 czerwca 2020 roku.

Czytaj, jaki uwagi mają firmy:

Biznes obawia się elektronicznej ewidencji odpadów, ale poselskiej poprawki też 
Rządzący nie rozumieją problemów przedsiębiorców z BDO >>

Zmiany korzystne, ale nie do końca

Nowela wprowadza możliwość prowadzenia ewidencji papierowej w przypadku awarii systemu BDO. To oznacza, że awaria internetu czy ePUPAU nie uzasadnia prowadzenia papierowa ewidencji.  Tymczasem, aby się uwierzytelnić w BDO, trzeba mieć dostęp do profilu zaufanego czy banku. Ponadto po usunięciu awarii będzie trzeba dane z art papierowych wnieść niezwłocznie do BDO. Z kolei prowadzenie papierowej ewidencja zamiast elektronicznej do 30 czerwca 2020 roku jest dopuszczone, ale na takich samych zasadach jak elektroniczna. Oznacza to, że karty przekazania odpadów (KPO) muszą być wydane do każdego transportu. Do noweli dołączono wzory papierowych KPO. Ponadto cała dokumentacja papierowa będzie musiała być wprowadzona do BDO do końca lipca 2020 roku. Za nie przeniesienie danych z papierowych KPO będą groziły sankcje. Nowe przepisy mają obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia. Teraz nowela trafi do Senatu, który zaczyna trzydniowe posiedzenie 15 stycznia. Gdy nie wniesie poprawek, nowelizacja trafi do podpisu prezydenta. Jeśli ten podpisze ją od razu, to jest szansa, że już w styczniu zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. I dopiero wówczas będzie można zgodnie z prawem prowadzić papierową ewidencję.

 

Sprawozdania tylko elektronicznie

W drugim czytaniu do projektu zgłoszono cztery poprawki. Jedna poprawka Lewicy zakładała dopuszczenie  sporządzanie sprawozdań na dotychczasowych zasadach, czyli w wersji papierowej do 30 czerwca 2020 r. Przemysław Koperski, poseł Lewicy, przekonywał, że jest to niezbędne, bo moduł sprawozdawczości BDO nie ma oprogramowania, które pozwoliłoby przesłać sprawozdania wygenerowane w systemach firmowych do BDO. Nie uzyskała jednak poparcia, choć niewiele zabrakło do jej przyjęcia. Za głosowało 215 posłów, przeciw - 227. Co do zasady przedsiębiorcy chwalą inicjatywę posłów PiS, to oni zgłosili projekt, ale wskazują, że nie rozwiązuje on ich wszystkich problemów. Sam projekt przygotowało na prośbę posłów Ministerstwo Klimatu, które nie uznaje uwag zgłaszanych przez firmy. W środę jednak premier odwołał Sławomira Mazurka, wiceministra klimatu, odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami. 

Sprawdź w LEX:
Czy od 1 stycznia przekazując odpady z PSZOKu do RIPOKu musimy generować w BDO Kartę przekazania odpadów? >
Czy firma prowadząca montaż paneli fotowoltaicznych oraz lamp solarnych powinna się zarejestrować do BDO? >