Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię dotyczącą  podpisu w postępowaniu prowadzonym w formie elektronicznej. Jak tłumaczy Michał Trybusz z UZP ma ona rozwiać wątpliwości firm. Przez źle złożony podpis ich oferta  może  bowiem zostać odrzucona.

Z opinii UZP wynika, że podpis powinno składać się bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy (przed jej zaszyfrowaniem) lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę.

 

Właściwy podpis

- Opinia dotyczy elektronizacji postępowań zamówieniowych, która ciągle sprawiają problemy  zamawiającym oraz wykonawcom –  przyznaje Jacek Liput, radca prawny oraz Counsel w Kancelarii Prawnej Gawroński & Partners.

- Co więcej, w postępowaniach krajowych (o wartościach poniżej progów unijnych) elektronizacja weszła w życie dopiero z początkiem roku 2021, a więc w tym zakresie jest całkowitą nowością. Przy podpisywaniu oferty ważny jest dobór odpowiedniego podpisu elektronicznego – przy czym wymogi są różne w zależności od rodzaju postępowania (szacunkowa wartość poniżej progu unijnego, czy równa lub przekraczająca próg unijny, a więc postępowanie krajowe lub unijne). Niezależnie od rodzaju postępowania ofertę można podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, inne podpisy są dostępne jedynie w mniejszych postępowaniach - tłumaczy mec. Liput.

I dodaje: Opinia potwierdza również skutki prawne podpisania dokumentów „spakowanych” np. jako plik ZIP. Dotyczy też składania oferty przez miniPortal oraz ePUAP, gdzie jej przekazanie następuje za pomocą formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. W tym zakresie.  - Podpisanie samego formularza nie skutkuje automatycznie podpisaniem oferty w sposób wymagany przepisami prawa – podkreśla Jacek Liput.

Czytaj także: Rusza pełna elektronizacja zamówień publicznych >