Pytanie
Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca jednocześnie komplementariuszem i akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej jest w stosunku do niej jednostką dominującą?
Nadmienić należy, że kapitał akcyjny spółki komandytowo-akcyjnej objęty jest w sposób następujący: 1000 akcji serii B (akcje z prawem głosu i prawem do dywidendy) ww. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 500.000 akcji serii C (akcje nieme, uprzywilejowane stukrotnie co do dywidendy i podziału majątku spółki w przypadku likwidacji), Zamknięty Fundusz Inwestycyjny.
Czy robienie konsolidacji przy tak ograniczonych prawach majątkowych komplementariusza/akcjonariusza, w tym co do podziału zysku ma sens?
Dla przykładu przy zysku 20.000.000 zł udział sp. z o.o. wyniesie 400 zł a zamkniętego funduszu inwestycyjnego 19.999.600 zł, w przypadku podziału majątku przy likwidacji przy wartości majątku 200.000.000 zł udział sp. z o.o. wyniesie 4000 zł a zamkniętego funduszu inwestycyjnego 199.996.000 zł.