Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą planuje wnieść ją (w całości) do spółki cywilnej. Przedsiębiorca zaciągnął kredyt (w ramach swojej działalności) na zakup nieruchomości, stanowiącej środek trwały, która również zostanie wniesiona do spółki aportem. Przedsiębiorca w ramach aportu powinien wnieść kredyt, który jako jego zobowiązanie "firmowe" stanowi element kształtujący wartość jego przedsiębiorstwa.
Czy bank wyrazi zgodę na cesję umowy kredytu na spółkę (wspólników tej spółki)?
Co jeśli zgody nie będzie?
A jeśli odsetki, po aporcie, nie mogą być kosztem spółki, czy nie będą kosztem z działalności gospodarczej tylko tego jednego wspólnika, skoro kredyt i odsetki nadal mają związek z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą (wszakże w spółce cywilnej to wspólnicy są przedsiębiorcami/podatnikami)?