Jest szansa, że każdy z nas na początku roku dowie się, ile kosztuje nadanie paczki za granicę u każdego operatora działającego w Polsce. Być może dzięki upublicznieniu takiej informacji, zmniejszą się koszty wysyłki.  W poniedziałek 14 października prezydent Andrzej Duda podpisał rządową nowelizację prawa pocztowego oraz telekomunikacyjnego, która ma obowiązywać od 23 listopada 2019 r. Za jej sprawą prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mógł nakładać kary na operatorów doręczających paczki, którzy nie złożą mu cennika opłat za usługi transgraniczne. 

 

Cenniki firm do wglądu prezesa

Zgodnie ze stosowanym od 22 maja 2018 roku  rozporządzeniem 2018/664 w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek operatorzy doręczający paczki mają obowiązek złożenia do UKE  cennika opłat za usługi transgraniczne. Prezes UKE ma ocenić stosowane stawki i swoimi spostrzeżeniami podzielić się z Komisją Europejską do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Ma to spowodować m.in. obniżenie cen. Obecnie bowiem wysokie ceny za transgraniczne usługi doręczania paczek są uważane za jedną z głównych przeszkód dla kupujących online i  sprzedawców internetowych. Brak przejrzystości cen zachęca niekiedy operatorów, aby pobierać wysokie opłaty bez wyraźnego związku z rzeczywistymi kosztami. Chodzi o to, aby ułatwić ich porównywanie, co może wpłynąć na obniżenie taryf

Brak kary

Tyle, że obecnie za niezłożenie cennika nie grozi sankcja. To się jednak zmieni. Zgodnie z nowelizacją kara nałożona przez prezesa UKE będzie mogła wynieść do do 2 proc. przychodu z działalności, osiągniętego przez dany podmiot w roku obrotowym poprzedzającym jej wymierzenie.  Gdy okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy niż 12 miesięcy, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się równowartość 500 000 euro. Prezes UKE ma 24 miesiące na wymierzenie kary licząc od dnia stwierdzenia naruszenia. Operatorzy, którzy nie przekazali dotychczas informacji o swojej działalności, powinni to zrobić najpóźniej do 10 stycznia 2020 r.  Ci, którzy rozpoczynają taką działalność mają dostarczyć cennik niezwłocznie po dniu rozpoczęcia świadczenia usług.

Czytaj również: Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic >>

Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do unijnych. Zgodnie z rozporządzeniem 2018/664 w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek przepisy krajowe mają przewidywać sankcje za niedostarczenie cenników. O ich wdrożeniu Polska ma poinformować KE do 29 listopada. Stąd projekt przewiduje, że właśnie tego dnia nowe przepisy mają wejść w życie.