Sektor bankowy w Polsce narażony jest na rosnące koszty operacyjne, które w coraz istotniejszy sposób wpływając na efektywność, rentowność czy płynność finansową całego systemu – czytamy w raporcie z badania przeprowadzonego wśród polskich bankowców. Dla Związku Banków Polskich zrealizował je Kantar TNS. Przede wszystkim 77 proc. bankowców uważa, że w ciągu najbliższych 5 lat może nastąpić w Europie kryzys gospodarczy. Ankietowanych niepokoi też spadek rentowności banków. Tegoroczna wartość wskaźnika ROE (rentowności kapitału własnego) jest znacznie niższa niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. ROE polskiego sektora wynosi obecnie 6,9 proc. co oznacza wynik gorszy od ubiegłorocznego o prawie 1 punkta procentowego. W tym samym okresie Węgrom i Czechom udało się osiągnąć dwucyfrowe ROE,  odpowiednio 14,5 proc. i 13 proc. Co ciekawe bankowcy uważają, że na sytuację finansową znaczący wpływ mają zmiany zachodzące w europejskim systemie prawno-finansowym.
- Na niekorzyść dla całego sektora wpływają wysokie obciążenia finansowe, w tym m.in. podatek bankowy, opłata ostrożnościowa, czy koszty związane z wprowadzeniem split payment, darmowych rachunków oraz coraz większy stopień regulacji – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Banki musiały wdrożyć min: dyrektywa RODO, PSDII oraz regulacje w zakresie MREL.
Autorzy raportu podkreślają, że rosnące obciążenia wymuszają konieczność rezygnacji z podwyższania kapitałów własnych na rzecz poszukiwania środków koniecznych do sfinansowania swojej działalności operacyjnej – dodatkowy podatek bankowy i wpłaty na BFG stanowią obecnie blisko 2/3 kosztów nieosobowych ponoszonych przez banki. Kumulacja tego typu obciążeń połączona z potencjalną zmianą cyklu koniunkturalnego lub nagłym załamaniem na globalnych rynkach finansowych (np. w wyniku wojny celnej) stanowi już realne zagrożenie dla płynności zarówno polskiego, jak i europejskiego sektora bankowego.

Czytaj również:

Ustawowe darmowe konto z ograniczonymi możliwościami >>
Walka z praniem brudnych pieniędzy na nowych zasadach >>
Świat po GetBack - nowe obligacje sektora bankowego >>