Obowiązująca od 8 lutego 2017 r. nowelizacja ustawy o usługach płatniczych8*zobowiązała banki do zaoferowania  tzw. podstawowego rachunku płatniczego. Na jego wprowadzenie banki miały 18  miesięcy. Oznacza to, że od 8 sierpnia już wszystkie powinny umożliwić prowadzenie takiego rachunku. Zgodnie z art. 59ia* mogą go założyć jednak tylko osoby, którym żaden bank czy SKOK nie prowadzi już rachunku płatniczego w polskiej walucie. Warto wiedzieć, że banki mogą  sprawdzić przez centralną informację o rachunkach fakt, czy zainteresowany klient posiada już konto.
 
Ustawowe konto ponadto ma sporo innych ograniczeń. Umożliwia  bezpłatne przeprowadzenie  tylko pięciu transakcji w ciągu miesiąca,  np. wpłat, wypłat, przelewów i płatności i stałych zleceń, również przy użyciu karty płatniczej. Za jej wydanie bank nie będzie mógł jednak pobierać opłaty. Za kolejne polecenia dostawca będzie mógł pobrać opłatę nie wyższą od najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy za podobną usługę. Z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe. Konsument posiadający rachunek podstawowy będzie więc mógł dokonywać transakcji kartami płatniczymi, ale wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.