Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, kara nałożona została za naruszenia m.in. przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. - Wskazane naruszenia związane były z pośrednictwem Alior Bank SA w obrocie certyfikatami inwestycyjnymi funduszy: WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej +fundusze WI+) - czytamy w komunikacie KNF.

Czytaj w LEX: O znaczeniu prawnym klauzuli wzorca umownego „zapoznałem się i zgodziłem na włączenie ogólnych warunków umów do umowy”, czyli o tzw. klauzulach fikcji >

Wynika z niego, że ustalenia postępowania kontrolnego wykazały, że pomimo braku umów pracownicy banku w drodze korespondencji e-mail przekazywali klientom informacje i udzielali im wskazówek dotyczących inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy WI. - Informacje te pozwalały klientom na jednoznaczną identyfikację zarówno instrumentów finansowych (certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych funduszy WI), jak również kierunku ich rekomendowanych inwestycji - stwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego.

Czytaj: UOKiK: Idea Bank złamał prawo, sprzedając obligacje GetBack>>

- Alior Bank nie komentuje decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 6 sierpnia 2019 r. - przekazał we wtorek dyrektor działu PR i komunikacji wewnętrznej banku Marcin Herman. I zwrócił uwagę, że w opinii KNF "na wysokość sankcji znacząco wpłynęły działania podejmowane przez Alior Bank SA w celu usunięcia skutków naruszeń prawa, w tym w szczególności działania wobec osób, które za pośrednictwem Banku złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszy WI. - Komisja wskazuje, że tego rodzaju działania budują zaufanie do podmiotów nadzorowanych jako instytucji zaufania publicznego i są pożądane z punktu widzenia ochrony interesu klientów - powiedział.

Sprawdź w LEX: Czy klient może powiększać saldo kredytowe w trakcie blokady komorniczej? >