Chipsety pasma podstawowego są kluczowymi elementami, dzięki którym urządzenia mobilne - smartfony i tablety - mogą łączyć się z Internetem i są wykorzystywane zarówno do transmisji głosu, jak i transmisji danych.  - Qualcomm sprzedał te produkty po cenie niższej niż kluczowi klienci z zamiarem wyeliminowania konkurenta - powiedziała Margrethe Vestager, unijna komisarz do spraw konkurencji. - W efekcie niszczyła konkurencję i innowację na tym rynku, a konsumentom ograniczała wybór, co jest nielegalne w świetle prawa ochrony konkurencji - podkreśla Margrethe Vestager. Dlatego KE nałożyła na Qualcomm 242 miliony euro kary, co stanowi 1,27 proc. jej obrotów  w 2018 r.

Czytaj również: Trochę niższe kary za łamanie prawa antymonopolowego UE >>

  

Co ustaliła Komisja Europejska

Sprawa dotyczy chipsetów zgodnych z Universal Mobile Telecommunications System („UMTS”), trzeciej generacji („3G”). Według KE Qualcomm zajmował dominującą pozycję na światowym rynku chipsetu pasma podstawowego UMTS w latach 2009–2011. Opiera się to w szczególności na wysokich udziałach rynkowych Qualcomm wynoszących około 60 proc. (prawie trzykrotność udziału w rynku jego największego konkurenta) i wysokie bariery wejścia na ten rynek. Obejmują one znaczące początkowe inwestycje w badania i rozwój w zakresie projektowania chipsetów UMTS i różnych barier związanych z prawami własności intelektualnej Qualcomm. Dominacja rynku jako taka nie jest nielegalna w świetle unijnych przepisów antymonopolowych. Takie przedsiębiorstwa nie mogą jednak nadużywać swojej silnej pozycji rynkowej poprzez ograniczanie konkurencji. Tymczasem dochodzenie KE wykazało, że Qualcomm nadużyła tej dominacji między 2009 r. a 2011 r. oferując tzw. „drapieżne ceny”. Qualcomm sprzedał trzy chipsety UMTS poniżej kosztów Huawei i ZTE, dwóm strategicznie ważnym klientom, z zamiarem wyeliminowania Icer, swojego głównego rywala w tym segmencie rynku. Takie zachowanie miało miejsce, gdy Icer stawała się realnym dostawcą chipsetów UMTS zapewniających wysoką wydajność transmisji danych, co stanowiło rosnące zagrożenie dla biznesu chipsetów Qualcomm.

Nauczka dla innych firm

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że postępowanie Qualcomm miało znaczący szkodliwy wpływ na konkurencję . Uniemożliwiło Icer konkurowanie na rynku, stłumiło innowacje i ostatecznie ograniczyło wybór dla konsumentów.  W maju 2011 r. Icer został przejęta przez amerykańską firmę technologiczną Nvidia, która w 2015 r. Postanowiła zlikwidować linię biznesową chipsetów baseband. Stąd KE nałożyła  242 miliony euro kary, która ma również na celu zniechęcenie uczestników rynku do angażowania się w takie antykonkurencyjne praktyki w przyszłości.