Do udziału w Akademii w charakterze prelegentów zostali zaproszeni uznani praktycy zagadnień zarządzania zgodnością, którzy swoim wieloletnim doświadczeniem, dorobkiem naukowym i wszechstronną wiedzą gwarantują wysoki poziom merytoryczny wystąpień i praktyczne ujęcie tematów. Podczas każdego ze spotkań będzie można skonsultować się z prowadzącym za pośrednictwem czatu. Przewidziano także prezentacje narzędzi wspierających realizację obowiązków compliance oficerów związanych z zarządzaniem ryzykiem zmian w prawie.

Czytaj też: Odpowiedzialność karna oficera compliance >

 


Szczegółowy program „Akademii Compliance Oficera”

W sumie zaplanowano siedem spotkań: 

  • Systemy zarządzania zgodnością – wprowadzenie praktyczne (wykład inauguracyjny, który odbył się 11 maja)
  • Zarządzanie ryzykiem Compliance (został zaplanowany na 1 lipca)
  • Whistleblowing, sygnaliści, wewnętrzne postępowania wyjaśniające
  • Compliance a AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Compliance w zakresie ochrony danych osobowych
  • Compliance a IT
  • Compliance w zakresie ochrony danych osobowych
  • Zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji.

Wykład inauguracyjny

Pierwszy wykład inauguracyjny rozpoczynający cykl bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii Compliance organizowanej przez Wolters Kluwer Polska w ramach Akademii Compliance Oficera”. odbył się  11 maja br. Wygłosił go prof. dr Bartosz Makowicz. Jest on założycielem Viadrina Compliance Center (VCC) działającego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech oraz Instytutu Compliance sp. z o.o.  To także autor wielu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in.: Niemieckiego Instytutu Compliance (DICO), Transparency International Niemcy oraz rady programowej czasopisma „Compliance”. Przewodniczy niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. 

Czytaj też: Compliance w Polsce 2021 - polskie firmy uczą się działać zgodnie z prawem>>

Czym jest compliance i CMS?

W trakcie wykładu prof. Bartosz Makowicz udzielił wyczerpujących odpowiedzi m.in. na pytania: czym jest compliance i CMS, gdzie osadzić compliance w organizacji, jakie są aktualne standardy, jak  działa w praktyce oraz czego można się spodziewać.

-  System compliance i CMS nie dotyczą tylko przedsiębiorstw sektora prywatnego, ale każdego typu organizacji, zarówno przedsiębiorstw jak i administracji publicznej, w tym tej na poziomie państwowym, stowarzyszeń, kościoła  - wyliczał Bartosz Makowicz. 

Tłumaczył, że we wszystkich tego typu organizacjach mamy do czynienia ze skupiskiem ludzi, którzy dążą do osiągnięcia jakiegoś celu. Pojawia się też ryzyko zachowania niezgodnego z regulaminem.   

Prof. Makowicz wyjaśnił, że do istoty compliance zalicza się reguły,, głównie legal compliance, wynikające z aktów prawnych a także samego człowieka. - Ludzie którzy są częścią danej organizacji w pewnych okolicznościach skłaniają się ku temu, żeby łamać reguły. I tutaj pojawia się zasadnicze pytanie dlaczego? Dlaczego człowiek w danych okolicznościach jako część organizacji  jest do tego skłonny - zastanawiał się. 

Według niego odpowiedzi na to pytanie należy szukać w jego kulturze. A częścią składową kultury są wartości, którymi kierują się dane osoby. - Decydują one o tym, czy jeżeli w danej sytuacji  np. prowadzonych pertraktacji umownych  ktoś proponuje  kopertę z pieniędzmi, to czy przyjmiemy ją czy też odmówimy - wyjaśnił. 

Człowiek w centrum uwagi

Zdaniem prof. Makowicza, gdy chodzi o człowieka, głównym celem jest zachowanie wszystkich członków danej organizacji np. spółki, zgodne z regułami. O tym czy dana osoba zachowa się zgodnie z regułami decyduje wartość i kultura. CMS ma za zadanie stworzenie i pielęgnowanie długofalowej kultury zachowania zgodności przez członków organizacji, czyli ludzi.

- Co to wszystko znaczy? Podstawowe definicje są ogólnie znane i przyjęte. Jest to dziedzina bardzo interdyscyplinarna. Mówimy o regułach jakie obowiązują w danej organizacji.  Wiadomo, że jeżeli jedna organizacja zajmuje się  produkcją długopisów a z druga jest instytucją finansową to zestaw reguł wiążących będzie oczywiście inny - objaśniał. 

- Reguły są wiążące (np. nie dawaj łapówek, nie umawiaj cen, itd.) a także „niewiążące”, czyli  wartości, standardy. Reguły się przestrzega lub nie. CMS Compliance to dopasowany system, struktury i procesy, promowanie przestrzegania reguł (i wykrywania nieprawidłowości). Podejście systemowe, bazujące na metodologii zorientowanej na ryzyku niezgodności. Compliance  jest z kolei zachowaniem zgodnym z regułami. Przykładowo: „Zażywaj leki zgodnie z zaleceniem lekarza!“ - mówił.

Więcej na temat szkoleń: https://lrpoland.wolterskluwer.com/akademia-compliance-web-2

Czytaj też: Status compliance w Polsce >