Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wysłał zaproszenie na spotkanie do Porozumienia Rezydentów Ogólnpolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

- Mając na uwadze ustalenia zawarte w Porozumieniu z dnia 8 lutego 2018 r., uprzejmie zapraszam przedstawicieli Porozumienia Rezydentów OZZL na spotkanie, które odbędzie się 17 stycznia br. o godzinie 13.00 w Sali Kolegialnej w Ministerstwie Zdrowia przy ulicy Miodowej 15.  Niniejsze spotkanie stanowić będzie realizację zapisów Porozumienia, zgodnie z którymi jego strony w styczniu 2020 r. dokonać mają oceny wypełnienia postanowień w nim zawartych oraz podjąć rozmowy na temat możliwych dalszych działań w obszarach objętych Porozumieniem - czytamy w zaproszeniu.

Zaproszenie zostało przekazane także do wiadomości Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. " Z uwagi na fakt, że przedstawiciel samorządu lekarskiego sygnował wspomniane Porozumienie w charakterze obserwatora – Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej" - podał resort.

Rezydenci rozczarowani realizacją porozumienia

Przypomnijmy, że porozumienie zakładało wiele ważnych postanowień m.in.: 

  • Zwiększenia corocznego wzrostu nakładów i szybsze osiągnięcie poziomu 6% PKB już w 2024 r. ;
  • Godziwej płacy dla lekarzy specjalistów za pracę w swoim szpitalu;
  • Wyższego wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji;
  • Odbiurokratyzowania systemu, wprowadzenia sekretarek medycznych;
  • Przeciwdziałania problemowi braku pielęgniarek i lekarzy (reforma systemu kształcenia, zwiększenie liczby miejsc na studiach, promocja zawodu pielęgniarki).

Choć wiele z tych punktów zostało wypełnionych przez resort, jednak rezydenci podkreślali, że czują się oszukani, bo sposób w jaki zostały zrealizowane jest dla nich rozczarowujący. PR OZZL wielokrotnie podkreślało, że jeśli porozumienie nie zostanie zrealizowane, wznowią protest i będzie on jeszcze bardziej dotkliwy niż do tej pory.