Rada Ministrów we wtorek przyjęła informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w 2017 r. i 2018 r. w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Jak podaje resort do najważniejszych działań zrealizowanych w latach 2017-2018 w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zaliczono uruchomienie pilotażu, którego celem jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, opartego na centrach zdrowia psychicznego. Przypomnijmy, że udzielanie świadczeń w ramach tego pilotażu rozpoczęło się w lipcu 2018 r., a czas jego trwania wynosi 36 miesięcy. W ramach pilotażu utworzono 27 centrów, które w sumie objęły opieką łącznie ok. 3 mln osób w kraju. Planowane jest jego rozszerzenie o kolejne ośrodki oferujące taką pomoc.

Rewolucja w psychiatrii, czyli pilotaż w centrach zdrowia psychicznego - czytaj tutaj>>

 

Nadal nie ma opieki dla dzieci i młodzieży

W opinii resortu zdrowia niezbędna jest kontynuacja działań przyczyniających się do reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Niestety o tych zmianach tylko na razie się mówi.

Jeszcze w marcu tego roku wiceminister zdrowia Zbigniew Król zapowiadał, że we wrześniu rozpoczęcie się nowy model opieki nad dziećmi i młodzieżą w kryzysie psychicznym. Jako pierwsze miały powstać centra opieki najwyższego poziomu. W każdym województwie miała działać jedna taka placówka, a w większych regionach po dwie, trzy. Niestety nigdy nie podano, jaki miałby być sposób ich finansowania. 

Wiceminister Król, który zapowiadał te zmiany, w lipcu br. odszedł z resortu, ale nie na długo. We wrześniu został powołany na pełnomocnika ds. wdrożenia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich w końcu gotowy - czytaj tutaj>>

Kampania o depresji

Resort zdrowia podaje, że w ramach NPZP zainicjowano – we współpracy z towarzystwami naukowymi zajmującymi się  sprawami zdrowia psychicznego oraz podmiotami uczestniczącymi w ochronie zdrowia psychicznego – opracowanie standardów lub rekomendacji postępowania medycznego w ramach centrum zdrowia psychicznego.

W ramach ochrony zdrowia psychicznego powołano także zespół roboczy do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego. Zrealizowano także w mediach kampanię edukacyjno-informacyjną: „Depresja. Rozumiesz-Pomagasz”, mającej na celu przekazanie rzetelnej wiedzy na temat depresji i profilaktyki zachorowania na depresję.

Kryzys w psychiatrii dzieci i młodzieży - zaczynamy testować nowy model opieki - czytaj tutaj>>

Coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy

Powołany został także zespół do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w skład którego weszli najlepsi eksperci i praktycy zajmujący się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Eksperci z tego zespołu podkreślali, że w systemie ochrony zdrowia jest za mało placówek ambulatoryjnych udzielających bezpłatnej pomocy dla dzieci i młodzieży. To dlatego wiele dzieci trafia do szpitali, a obłożenie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży wynosi 150 proc. By poprawić opiekę psychologiczno-psychiatryczną nad dziećmi i młodzieżą trzeba stworzyć sieć ośrodków.

Szacuje się, że w Polsce ponad 600 tysięcy osób poniżej 18 roku życia wymaga zapewnienia opieki psychologiczno-psychiatrycznej. Coraz więcej rodzin, dzieci i młodzieży nie radzi sobie emocjonalnie z problemami, których doświadczają w codziennym funkcjonowaniu.

Wiele problemów można rozwiązać na wczesnym etapie, pod warunkiem dostępności fachowej pomocy oraz szybkiej reakcji na pojawiające się sygnały. Niestety taką oferują tylko nieliczne poradnie czy ośrodki zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, które są przepełnione i niewydolne. 

Niestety, mimo zapowiedzi zmian, opieka środowiskowa nad dziećmi i młodzieżą, wciąż pozostaje w ramach myślenia życzeniowego. Nie da się jej rozwijać przy obecnym systemie organizacji i finansowania w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zespół podkreślał, że by poprawić opiekę psychologiczno-psychiatryczną nad dziećmi i młodzieżą, trzeba stworzyć sieć ośrodków o modelu środowiskowym. Zakłada on możliwość udzielenia szybkiego wsparcia, a na poziomie podstawowym - pozwala na udział lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Taki model opieki jest testowany na warszawskich Bielanach oraz w Wieliczce. Trzecie centrum powstanie w powiecie piaseczyńskim. Niestety te ośrodki to nie przykład systemowych działań, gdyż zostały one uruchomione w ramach konkursu POWER, czyli z funduszy unijnych przeznaczonych na innowacje społeczne.

Resort podał, że w latach 2015-2018 nakłady na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień wzrosły o ponad 18 proc.