Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska: Ile szpitali w Polsce uzyskało już akredytację?

Halina Kutaj-Wąsikowska: Na dzień 13 grudnia 2019 r. 213 szpitali posiadało certyfikat akredytacyjny wydany przez Ministra Zdrowia.

Od 2018 r. NFZ zaczął płacić dodatkowo szpitalom za to, że mają akredytacje i wtedy zainteresowanie nimi bardzo wzrosło. Efekt był taki, że Centrum Monitorowania Jakości nie nadążało z wizytacją szpitali, które chcą uzyskać certyfikat jakości. Jak długo teraz trzeba czekać na taką wizytację?

CMJ posiada ograniczone możliwości prowadzenia przeglądów akredytacyjnych z uwagi na wielkość rocznego budżetu jednostki z którego opłacane są wizyty w szpitalach i podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Corocznie budżet na przeglądy jest zwiększany, ale rośnie też zainteresowanie akredytacja szpitali i POZ, stąd kolejka. Obecnie czas oczekiwania na przegląd dla szpitala to ok 12-14 miesięcy, wizyty w POZ prowadzone są na praktycznie na bieżąco.

Akredytacja się spóźnia, a szpitale tracą pieniądze - czytaj tutaj>>

 

Które z wymagań akredytacyjnych sprawia największy problem szpitalom?

Wyniki analizy ocen standardów akredytacyjnych w latach 2010-2018 wykazały, że najniżej ocenianym działem standardów jest dział PJ „Poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta”. Niska ocena standardów z działu PJ korespondowała z oceną standardów z działu „Zabiegi i Znieczulenia”. Oba te działy dotyczą analizy działalności klinicznej, m.in: analiz prowadzonych zabiegów, reoperacji, rehospitalizacji, przedłużonego pobytu pacjenta.

Czytaj w LEX: Procedura akredytacji podmiotów leczniczych >

W programie akredytacji szpitali, w standardzie KZ1.8 są wymagania dotyczące szczepień personelu, który w punktacji akredytacyjnej przyznaje 5 punktów (maksymalna ilość) jedynie w sytuacji gdy szczepionkami zapewnionymi przez pracodawcę zaszczepi się 80 proc. pracowników. Czy wiele placówek ma aż taką wysoką wyszczepialność wśród swoich pracowników?

Niestety nie. Panuje niechęć personelu szpitali do szczepień przeciwko grypie. Wyszczepialność, w zależności od szpitala to kilka do kilkunastu procent. Szczepienia są najlepszą profilaktyka, chronią nie tylko personel, ale zmniejszają prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia na pacjenta. Jest to szczególnie niebezpieczne dla noworodków, małych dzieci, chorych przewlekle, osób w podeszłym wieku, ciężarnych. Zakażenie prowadzi czasami do ciężkich zagrażających życiu objawów i powikłań.

Sprawdź w LEX: Czy procedury akredytacyjne szpitala są informacją publiczną? >

Problemem jest również to, że w wielu szpitalach nie zachęca się personelu do szczepień i szpitale nie refundują tych szczepionek. A szczepienie personelu opłaca się ze względu na mniejszą absencję chorobową, co przy coraz większych problemach kadrowych może oznaczać dla jednostki trudności oraz liczbę powikłań u pacjentów. Każde powikłanie u pacjenta to wydłużenie czasu hospitalizacji i znaczne zwiększenie kosztów. 

Sprawdź w LEX: Czy nie uzyskanie poziomu 80% wszczepienia pracowników uniemożliwia uzyskanie akredytacji przez szpital? >

Rok temu zaledwie 8 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej miało akredytację CJM. Czy znacząco przybyło placówek, które mają takie certyfikaty?

Obecnie 189 POZ posiada certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. Tak duży, w ostatnim okresie wzrost akredytowanych POZ związany jest z prowadzonym przez CMJ projektem unijnym wspierającym POZ w zakresie dostosowania do wymogów standardów akredytacyjnych. Pełna lista jednostek POZ i szpitali posiadających akredytację dostępna jest na stronie CMJ: www.cmj.org.pl/akredytacja