Samorządy proszą premiera o pilne spotkanie

O zorganizowanie w trybie pilnym spotkania z osobistym udziałem Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, poświęconego sytuacji finansów publicznych w części, za którą odpowiedzialne są samorządy apelują szefowie sześciu korporacji samorządowych.

Według nich niepokojące są propozycje składane przez rząd dotyczące zmian w systemie podatkowym, bo zmniejszają one obciążenia finansowe mieszkańców, ale jednocześnie istotnie uszczuplają dochody samorządów realizujących większość zadań publicznych dla społeczności lokalnej. „Dzieje się to bez naszego udziału i rzetelnej analizy skutków takich rozstrzygnięć dla naszych budżetów” – piszą samorządowcy.

 

Pod listem do premiera podpisali się prezesi: Unii Metropolii Polskich - Tadeusz Truskolaski, Związku Miast Polskich – Zygmunt Frankiewicz, Związku Powiatów Polskich - Andrzej Płonka, Unii Miasteczek Polskich – Artur Tusiński, Związku Województw RP Olgierd Geblewicz i przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Krzysztof Iwaniuk.

Czytaj też: Samorządy są coraz bardziej krępowane i ograniczane>>
 

Miliardy złotych mniej wpływów dla samorządów z PIT

Zgodnie z informacją ministra finansów dotyczącą proponowanych rozwiązań podatkowych, uszczerbek w dochodach sektora finansów publicznych wyniesie ok. 10,5 mld zł rocznie. Korporacje zwracają uwagę, że tylko w samorządach ubytek wpływów z podatku PIT to ok. 5,2 mld zł.

Sygnalizują też, że środki zabezpieczone w budżecie państwa na zwiększenie subwencji oświatowej dla samorządów nie pokrywają obecnie wzrostu kosztów wynagrodzeń, nawet bez uwzględnienia deklaracji rządu wynikającej z porozumienia podpisanego z Sekcją oświatową NSZZ ,,Solidarność".

Czytaj też: Wypłaty za strajk mogą się skończyć odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów>>

Ich zdaniem jest to sytuacja wyjątkowa wymagająca bezpośrednich uzgodnień na szczeblu rządu i samorządu, bo wykracza poza ramy dotychczasowej współpracy na poziomie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

– Nie jesteśmy przeciwko obniżkom podatków, ale oczekujemy, że rząd zrekompensuje ubytki w budżetach samorządów – podkreśla prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.