Prezes Związku Miast Polskich zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie uchwalonej 13 czerwca ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym oraz niektórych innych ustaw.

- W imieniu zarządu Związku Miast Polskich zwracam się z prośbą o rozważenie odmowy złożenia podpisu pod uchwaloną w dniu 13 czerwca, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym oraz niektórych innych ustaw - pisze Zygmunt Frankiewicza, prezes Związku Miast Polskich w liście do prezydenta RP.

 

Zmiana pozbawia źródeł dochodów z majątku

Zwraca uwagę, że  zmiany w tej ustawie przewidują, bez wystarczającego uzasadnienia, wbrew tytułowi ustawy, rozszerzenia uwłaszczenia na tereny, na których znajdują się obiekty inne niż mieszkaniowe albo związane z funkcją mieszkaniową. Oznacza to, że wywłaszczenie Skarbu Państwa albo gmin nastąpi na inny cel niż przewidziany w zmienianej ustawie. W dodatku wprowadzana zmiana działa wstecz.

Czytaj w LEX: Zmiany w postępowaniu wieczystoksięgowym w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności >

W liście podkreślono, że dokonywana w art. 20 zmiana ustawy z 20 lipca 2018 pozbawia Skarb Państwa i samorządy stałych, stabilnych źródeł dochodów z majątku. Sama ustawa także spowodowała ubytki w dochodach JST, jednak przyjęto, że jest to koszt działania motywowanego społecznie, bo dotyczącego mieszkań. Natomiast objęcie uwłaszczeniem innych obiektów, w tym wykorzystywanych na cele komercyjne, nie znajduje żadnego uzasadnienia – zaznacza ZMP.

Czytaj też: Mniej w kasach gmin po przekształceniu użytkowania wieczystego

Uniemożliwienie samorządom opiniowania

Prezes ZMP zaznacza, że przedstawiciele Związku nie mogli przedstawić opinii ani propozycji sprawiedliwych rozwiązań alternatywnych, ponieważ w projekcie rządowym (druk 3364) nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. w ogóle nie była proponowana, a więc także nie była rozpatrywana przez komisję.

Sprawdź w LEX: Czy faktura VAT powinna być wystawiona na usługę użytkowania wieczystego, czy na usługę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności? >

Poza tym zmiana została zgłoszona w II czytaniu, co uniemożliwiło samorządom zaopiniowanie projektu, co było złamaniem Regulaminu Sejmu. - Można wręcz stwierdzić, że przebieg prac legislacyjnych w tej części naruszył art. 119 Konstytucji - uważa Zygmunt Frankiewicz.