W dniach 5 i 6 marca br. we Wrocławiu odbywa się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jednym z ważniejszych tematów są możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych.

 


Tematy obrad Zgromadzenia Ogólnego ZMP

Delegaci zajmują się m.in. możliwościami rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych, wpływem wyzwań globalnych na działania samorządu miejskiego.

Czytaj też: Samorządy chcą wyższych wpływów z PIT, bo brakuje na drogi i kanalizację

Pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego delegaci zebrani we Wrocławiu przyjęli Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2019 roku, sprawozdanie finansowe oraz bilans Związku. Uchwalili także budżet ZMP na kolejny rok.

W dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich we Wrocławiu biorą udział przedstawiciele ponad 250 miast, parlamentarzyści, eksperci oraz dziennikarze.