Projekt noweli ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który czeka na trzecie czytanie w Sejmie, przewiduje, że rezydenci będą musieli odbyć obowiązkowy 6-miesięczny staż w szpitalu powiatowym w ramach modułu podstawowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz pediatrii w szpitalu I lub II stopnia zabezpieczenia w sieci szpitali. Zdaniem ministra zdrowia pozwoli im to na zdobycie szerszego doświadczenia, rozwiązując jednocześnie problem braków kadrowych w placówkach powiatowych.

Na takie rozwiązanie czekają dyrektorzy placówek, deklarując gotowość przyjęcia rezydentów. Mają teraz problemy z dopięciem grafików na dyżury szpitalne. Młodzi ludzie, którzy wyjadą na studia medyczne do dużych miast, nie chcą bowiem wracać w swoje rodzinne strony, do pracy w charakterze lekarza.

Sprawdź w LEX: Czy lekarz rezydent w trakcie specjalizacji może być wykazany do NFZ jako konsultant specjalista? >

Specjalizacja w szpitalu powiatowym nie jest atrakcyjna

Wcale jednak nie pałają entuzjazmem do zmian jakie chce im  teraz zafundować rząd. Jak wynika bowiem z ankiety przeprowadzonej przez Konsylium24.pl 55 proc. lekarzy uważa, że głównym celem wprowadzenia obowiązkowego stażu w szpitalu powiatowym jest rozwiązanie problemu braków kadrowych w tych placówkach. Nie poczytują tego w kategorii łatwiejszej możliwości obcowania z medycyną, z operacjami niż w dużych szpitalach klinicznych.

 

Obowiązek wykonywania stażu w konkretnej placówce medycznej dla lekarzy oznaczałby, że aby go zrealizować, część rezydentów musiałaby dojeżdżać do nowego miejsca pracy lub spróbować znaleźć przystań w innym mieście. To dodatkowe koszty. Rozwiązaniem Ministerstwa Zdrowia ma być przyznanie rezydentom, którzy będą musieli dojeżdżać na staż powyżej 30 km, dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie.

Sprawdź w LEX: Czy lekarzowi rezydentowi należy po dyżurze udzielić dnia wolnego? >

Specjalizacja w szpitalu powiatowym to strata czasu

Serwis Konsylium24.pl zapytał lekarzy, co sądzą o takim rozwiązaniu. 41 proc. z nich uznało, że żadne pieniądze nie przywrócą straconego czasu i możliwości nauki w miejscu zgodnym z wyborem lekarza. Taką odpowiedź najczęściej uzyskano od młodych lekarzy, poniżej 5 lat stażu pracy.

Ponadto spośród wszystkich respondentów 39 proc. zadeklarowało, że propozycja MZ jest nieadekwatna do ponoszonych kosztów i kwota ta powinna być znacznie wyższa.

Sprawdź w LEX: Czy można powierzyć lekarzowi rezydentowi inną, dodatkową pracę? >