Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że konieczna jest  zmiana uchwał w tych samorządach, w których obowiązują wyższe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej, niż przewidziane nowymi przepisami ustawy o drogach publicznych.

Stawki mają być niższe

Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 25 października zmiany w ustawie o drogach publicznych. Zgodnie z nimi samorządy mają obniżyć maksymalne stawki za zajęcia pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych rady gmin, powiatów i sejmiki województw uchwalają dla dróg, dla których są zarządcą, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawka opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie może przekroczyć 20 zł.

Na dostosowanie uchwał w tym zakresie rady i sejmiki mają trzy miesiące od dnia wejście w życie ustawy. Termin ten upływa więc w dniu 25 stycznia 2020 r.

Więcej informacji i wzory uchwał ze stawkami opłat za pas drogowy dostępne są na stronie resortu cyfryzacji TUTAJ.