Rada Ministrów zapoznała się z informacją: „Fundusze europejskie na półmetku. Podsumowanie połowy okresu programowania 2014-2020” przedstawioną przez ministra inwestycji i rozwoju.

 

Wartość projektów do końca 2018 roku

 

Z informacji wynika, że Polska wśród państw Unii Europejskiej najsprawniej wykorzystuje dostępne środki unijne. Fundusze wypłacone przez Komisję Europejską do końca 2018 r. to blisko 17 mld euro, czyli 22 proc. dostępnego budżetu dla Polski.

 


 

Do końca ubiegłego roku wartość projektów na podstawie złożonych wniosków osiągnęła 618 mld zł, a podpisano umowy na 382 mld zł. Z tej kwoty beneficjenci rozliczyli 97 mld zł.

Zobacz: Czy w przypadku gdy firma realizuje projekt współfinansowany z funduszy europejskich, administratorem danych osobowych pracowników firmy biorących czynny udział w realizacji projektu jest podmiot rozdzielający środki? >

 

Regiony radzą sobie gorzej

Nadal utrzymują się różnice w tempie realizacji programów krajowych (zarządzanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) i regionalnych (zarządzanych przez zarządy województw). Znacznie sprawniej realizowane są programy krajowe. Zawarte w nich do końca 2018 r. umowy wyczerpały 74 proc. dostępnych środków, podczas gdy w programach regionalnych było to 66 proc.

 

Czytaj też: Najwięcej pieniędzy z UE wydajemy na drogi, kolej, ale inwestujemy też w kapitał ludzki

 

Wyniki osiągnięte w połowie perspektywy napawają optymizmem na dalszą realizację programów. Na półmetku nasz kraj ma prawie trzy czwarte funduszy w zawartych umowach i jedną czwartą już rozliczonych z KE.

 

Dobrze wykorzystywane środki polityki spójności wpływają na rozwój Polski i poprawę jakości życia obywateli. Przykładem tego typu działań są m.in.: dofinasowanie projektów realizowanych przez ponad 48 tys. przedsiębiorstw,  wsparcie ponad 700 szpitali,  wdrożenie blisko 5 tys. wyników prac z zakresu badawczo-rozwojowego oraz liczne projekty dotyczące rynku pracy.