Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka przedstawiła podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego założenia drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Nowością ma być specjalny nabór skierowany do gmin popegeerowskich.

Będzie można złożyć trzy wnioski

Pierwszy będzie skierowany do wszystkich samorządów. Tak jak w pierwszym naborze, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły składać po trzy wnioski, dla których będą obowiązywały trzy limity wartości inwestycji: najniższy, średni i wysoki.

- To, co jest bardzo ważne i co chcemy w tym drugim naborze wprowadzić, to zasadę, że wniosek o tej niższej kwocie jest obligatoryjny. Dopiero jak się złoży wniosek na tą niższą kwotę, na mniejszą inwestycję, można złożyć wniosek na kolejną o wyższym limicie - zaznaczyła prezes Daszyńska-Muzyczka.

Wskazała, że o dofinansowanie będzie można ubiegać się na przedsięwzięcia z 34 (a nie 35) obszarów inwestycyjnych podzielonych na cztery priorytety – wysokość wsparcia nadal będzie zależała od priorytetu i wyniesie od 80 proc. do 95 procent. Proces inwestycyjny będzie realizowany przez promesy wstępne i inwestycyjne.

W kolejnej edycji nie będzie obszaru "inne", w którym składane były najczęściej wnioski dotyczące infrastruktury zdrowotnej. - Do infrastruktury zdrowotnej jest osobny program przygotowywany, nad którym w tej chwili ministerstwo zdrowia jeszcze pracuje – wyjaśniła prezes BGK.

Czytaj: Rząd rozdzielił wśród samorządów 23 mld złotych>>
 

Nowa ścieżka dla gmin popegeerowskich

Nowością  w drugiej edycji naboru Programu Inwestycji Strategicznych ma być specjalna ścieżka dla JST, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Gminy będą mogły złożyć dwa dodatkowe wnioski na dofinansowanie inwestycji z 11 wskazanych obszarów. Dofinansowanie wyniesie do 98 procent wartości inwestycji.