Prezentując wyniki pierwszego naboru programu szef rządu podkreślał, że Program Inwestycji Strategicznych jest programem wyjątkowym i bezprecedensowym.

- Program rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w czasach wolniej Polski – powiedział w Nidzicy premier Mateusz Morawiecki.

Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji wyjaśnił, że rządowej komisji zależało na tym, aby objąć wsparciem jak największą liczbę jednostek samorządu terytorialnego. Przy rekomendacjach kierowano się zasadą proporcjonalności względem wielkości danej jednostki samorządu.

- Gminy do 20 tys. mieszkańców to są inwestycje paromilionowe, maksymalnie kilkanaście milionów złotych. Gminy, które są stolicami powiatów, to są większe inwestycje. Następnie powiaty inwestycje od paru milionów złotych do 18 milionów złotych. Dalej większe miasta to już są większe inwestycje, kilkudziesięciomilionowe. I te największe inwestycje to inwestycje o charakterze wojewódzkim" - tłumaczył Szefernaker.

Duże miasta krytycznie o projekcie ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego>>

Głównie na inwestycje drogowe

Zaznaczył, że wszystkie miasta wojewódzkie otrzymały wsparcie z Polskiego Ładu. - To także ważne inwestycje drogowe w wielu innych miastach, bo duże miasta w dużej mierze składały wnioski na ważne inwestycje infrastrukturalne, drogowe. To ponad 85 milionów na skomunikowanie terenów mieszkaniowych i usługowych w Katowicach, ponad 114 milionów modernizację wiaduktów drogowych w Warszawie, 30 milionów na przebudowę dróg wokół starówki w Toruniu, ponad 56 milionów na realizację kolejnych etapów przebudowy ważnej ulicy dla szczecinian, ulicy Szafera" - wyliczył wiceminister.

- Z punktu widzenia dużych miast te mniejsze inwestycje być może nie są tak bardzo ważne, ale samorządowcy wiedzą, że w gminach do 20 tys. mieszkańców te z punktu widzenia kraju inwestycje są najważniejsze dla lokalnej społeczności. Dlatego bardzo się cieszę, że w ramach tego funduszu zostanie dofinansowanych łącznie ponad 4 tys. inwestycji, to są w dużej mierze inwestycje w małych miastach. To są inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, takie które były najbardziej potrzebne i długo wyczekiwane od lat – dodał Paweł Szefernaker.

 

Można było zgłosić maksymalnie trzy projekty

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł