Uchwalona w czwartek ustawa nowelizująca tzw. tarczę antykryzysową 3.0 przesunęła termin na przygotowanie raportu o stanie samorządu o 60 dni - obecnie samorządy mają na to czas do końca maja.

Co ma być w raporcie o stanie JST?

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego (JST) pierwszy raz był sporządzany przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządy powiatów i województw w zeszłym roku. Obowiązek wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ze stycznia 2018 roku.

 

Zgodnie z ogólnymi zasadami dokument powinien być przedłożony radzie lub sejmikowi do końca majaw 2020 roku termin ten to 30 lipca (31 maja plus 60 dni). Raport ma obejmować podsumowanie działalności organu wykonawczego (czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu i województwa) w roku poprzednim, a więc obecnie sporządzane raporty dotyczyć będą więc 2019 roku. Chodzi o wszelkie działania, takie jak realizacja  programów i strategii, uchwał oraz budżetu obywatelskiego. Konsekwencją przedstawienia raportu jest obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia wotum zaufania.

Zmiany dotyczą uchwalonej przez Sejm 30 kwietnia br. tarczy antykryzysowej 3, która zmienia aż 43 ustawy, w tym specustawę z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 oraz jej nowelizację z 31 marca, zwaną tarczą antykryzysową. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta, co do zasady ma obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej Trzecia tarcza antykryzysowa - Sejm uznaje część poprawek Senatu>>