Podczas Welconomy Forum w Toruniu, którego głównym tematem była odbudowa gospodarki po kryzysie gospodarczym, odbyło się Bałtyckie Forum Samorządowe.

Wstępny projekt Krajowego Planu Odbudowy

- Jesteśmy na etapie przygotowywania Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który jest warunkiem uzyskania wsparcia z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy. Działania opisane w KPO oraz dostępne środki finansowe będą skoncentrowane na obecnych wyzwaniach i bieżących potrzebach naszego kraju. Spośród nadesłanych z resortów, regionów i od partnerów społeczno-gospodarczych propozycji, chcemy wybrać te najbardziej gotowe do realizacji – zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Jak dodała, resort do końca roku planuje przygotować wstępny projekt KPO i przekazać go do Komisji Europejskiej.

Pandemia i dalsze działania

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podjęto działania kierujące fundusze unijne na walkę z koronawirusem i bezpieczne przeprowadzenie przez gospodarcze problemy tych, którzy skorzystali ze środków europejskich. - Przygotowaliśmy Funduszowy Pakiet Antywirusowy (FPA), który uzupełnia i wzmacnia rządowe działania w walce z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę. FPA to obecnie ponad 14 miliardów złotych ze środków europejskich pracujących w gospodarce – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Pieniądze z Funduszowego Pakietu Antywirusowego zostały przeznaczone między innymi na dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw, pożyczki płynnościowe na bieżącą działalność firmy, granty na badania nad diagnostyką i leczeniem chorób wirusowych, sprzęt ochronny dla służb ratunkowych.

Welconomy Forum w Toruniu to konferencja biznesowa.