Funduszowy Pakiet Antywirusowy przygotowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej ma dwa cele: skierowanie funduszy unijnych na walkę z koronawirusem i bezpiecznie przeprowadzenie przez gospodarcze problemy tych, którzy skorzystali ze środków europejskich. Resort informuje, że w Polsce jest ponad 60 tysięcy projektów z dofinansowaniem unijnym – kilkadziesiąt tysięcy jest w realizacji.

Jednym z filarów Pakietu jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku, którą przyjął Senat.

 

Uzgodnienia z marszałkami województw ws. DPS i domów dziecka

Resort informuje, że przygotował specjalne rekomendacje dla marszałków województw w sprawie możliwości przeznaczenia pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty zapewniające zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających w domach opieki społecznej czy domach dziecka. To nie tylko możliwość zakupu maseczek i rękawiczek, ale też np. sfinansowania tymczasowej przeprowadzki osób z takich ośrodków do bezpieczniejszych miejsc (np. do mieszkań wspomaganych).

Czytaj też: Wszyscy w maseczkach? Potrzebne ułatwienia w produkcji

Przesunięcia środków na służbę zdrowia i miejsca pracy

Ministerstwo razem z marszałkami województw przesunęło 2,6 miliarda złotych z funduszy unijnych na dopłaty do wynagrodzeń pracowników. To pieniądze, które mogą uratować pół miliona miejsc pracy. Wsparcie ruszy na dniach i będzie dostępne bez zbędnych formalności.

Dodatkowe 550 milionów złotych z programu Infrastruktura i Środowisko zostało przeznaczonych na służbę zdrowia. To pieniądze dla szpitali zakaźnych między innymi na respiratory, tomografy komputerowe, kardiomonitory, łóżka intensywnej terapii, ambulanse. Wygospodarowano też dodatkowe fundusze dla policji, straży pożarnej oraz kolejarzy, którzy będą mogli kupić środki do dezynfekcji pociągów.

Więcej informacji o pakiecie na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej tutaj