Chodzi o zmiany w rozporządzeniu eIDAS, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

To jeden z najważniejszych dokumentów kształtujących usługi zaufania w państwach członkowskich. Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2016 r. Regulacja wprowadziła jednolite w całej Unii Europejskiej podejście do świadczenia usług zaufania.

Czytaj: Kwalifikowane usługi zaufania po Brexit – czy zadziałano pochopnie?>>
 

Prowadzone przez Komisję Europejską konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat rozporządzenia, doświadczeń z jego funkcjonowania oraz ewentualnych propozycji zmian, w tym także w zakresie elektronicznej identyfikacji. Konsultacje są skierowane nie tylko do podmiotów, na które rozporządzenie eIDAS ma bezpośredni wpływ, czyli dostawców usług. Swoje spostrzeżenia mogą zgłaszać przede wszystkim użytkownicy.

- Zachęcamy wszystkich, dla których ważne są usługi takie jak elektroniczne podpisy i pieczęci, do udziału w konsultacjach. Szczególnie zależy nam na głosie osób, które w praktyce - przy korzystaniu lub tworzeniu usług cyfrowych w Polsce - wykorzystują przewidziane rozporządzeniem narzędzia - czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji przypominającym i zbliżającym się końcu konsultacji. 

Uwagi można zgłaszać do 31 sierpnia 2020 r. poprzez dostępny na stronie Komisji Europejskiej formularz online>>
 Tam też można znaleźć informacje o szczegółach inicjatywy KE.