Utrata funkcji miast wiąże się z różnymi lokalnymi problemami i może dotyczyć za każdym razem innego aspektu. Czasem będzie to niedobór miejsc pracy, innym razem wyludnianie się miejscowości. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dysponuje pulą ponad pół miliarda złotych na wsparcie projektów wspierających rozwój średnich samorządów. Pieniądze pochodzą w 85 proc. ze środków zewnętrznych i w 15 proc. z budżetu państwa.

 


50 zarysów znajdzie się w II etapie

Proces rejestracji zarysów projektów w ramach Programu „Rozwój lokalny” zakończył się. Wpłynęło 213 zarysów projektów, które poddano ocenie formalnej. Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną teraz ocenione merytorycznie przez ekspertów. Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających wybierze około 50 zarysów do II etapu naboru – przygotowania i złożenia kompletnych propozycji projektów.

Zobacz listę miast

Czytaj też: Wójt powinien zarządzać gminą, jak prezes firmą, a nawet lepiej>>

Projekt ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców miast. Inny cel to wypracowanie narzędzi i rozwiązań, które będą rozpowszechniane wśród wszystkich samorządów - program „Rozwój Lokalny” i projekty realizowane  w jego ramach będą stanowiły model rozwoju dla miast małych i średnich.